oktober 31

Kartlegger smerte hos intensivpasienter

Brita Fosser Olsen tar doktorgrad på smertevurdering av intensivpasienter. Foto: Sykehuset Østfold

Kartlegger

Mange intensivpasienter opplever smerte. Samtidig kan det være vanskelig å vurdere smertene hos disse pasientene da mange ikke kan fortelle hvordan de har det. Intensivsykepleier Brita Fosser Olsen som har utarbeidet en detaljert fremgangsmåte for kartlegging av smerte, tar nå doktorgrad opplyser Sykehuset Østfold i en artikkel,

Brita Fosser Olsen som har master i klinisk sykepleievitenskap, har jobbet som intensivsykepleier i Sykehuset Østfold i 17 år. Nå forbereder hun seg til å disputere ved Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo.

Doktorgradsavhandling

Tirsdag 31.oktober skal hun forsvare doktorgradsavhandlingen sin om temaet smertevurdering av intensivpasienter. Sammen med medarbeidere har hun utviklet en algoritme, en detaljert fremgangsmåte, som veileder sykepleiere i å vurdere og behandle smerte hos voksne intensivpasienter også når de selv ikke kan gi uttrykk for smerte. Årsaker til at pasientene ikke kan uttrykke seg kan være respiratorbehandling, medikamenter eller redusert bevissthet.

Sammenlikner observasjoner

  • Det er mye fokus på smerte og smertelindring, og det er et vanskelig felt. Det var da jeg tok master at jeg satt meg inn i dette med smertevurdering av pasienter som ikke kan uttrykke seg selv, så doktorgradprosjektet mitt er egentlig en videreføring av dette arbeidet, sier Fosser Olsen.

– Morsomt å forske

  • Jeg synes det er veldig morsomt å forske, og jeg har allerede noen videre planer. Dessuten er jeg opptatt av å få opp prosenten på sykepleiere som forsker. Det er så mange flinke fagsykepleiere i Sykehuset Østfold, som har master. Det er viktig å støtte opp om at også denne gruppen bør forske mer, og det tror jeg kommer, sier Fosser Olsen.

Her kan du lese mer via sykehuset Østfolds nettsider..