november 06

Nå oppgraderes ferjeleiet i Moss

Ombyggingen av ferjeleiet i Moss er i gang. Fra og med mandag 13. november vil ferjesambandet Moss-Horten måtte trafikkeres av fire ferjer i stedet for fem, og rutetabellen vil derfor justeres opplyser Statens vegvesen,

– Ferjelemmene er slitte og må oppgraderes. De skal også bygges om i henhold til den nye standarden for ferjekaibruer i Norge, sier prosjektleder Elin Bustnes Amundsen i Statens vegvesen.

– For å oppgradere ferjeleiet må det gamle terminalbygget på Lingekaia først rives. Oppgraderingen medfører store pelearbeider. I tillegg vil det foregå stål- og betongarbeider på kaia i anleggsperioden, utgreier prosjektlederen.

Én ferje tas ut av drift på vinterstid

Arbeidet på kaia strekker seg i første omgang frem til påske 2018. I denne perioden arbeides det med oppgradering av ferjelem 1, noe som medfører at én ferje tas midlertidig ut av drift.

– Det er ikke mulig å kjøre fem ferjer på kun ett ferjeleie uten at det oppstår store forsinkelser. Derfor har vi blitt enige med Statens vegvesen om å ta én ferje ut av drift i anleggsperioden, for å få til en smidig trafikkavvikling. Da unngår vi at ferjene må vente på ledig ferjeleie, uttaler administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen.

Etter påske skal ferjesambandet igjen operere med full kapasitet frem til høsten 2018, før oppgradering av ferjelem 2 står for tur. Ferjeantallet vil da på ny måtte reduseres i en periode. Hele kaia er planlagt ferdigstilt våren 2019.

Rutetabell justeres 13. november

Endringene i ferjesambandets rutetabell inntrer mandag 13. november. I periodene hvor det normalt er 15 minutter mellom hver ferjeavgang vil det i stedet bli 20 og 25 minutter mellom avgangene når 4 ferjer trafikkerer sambandet. Utover dette vil dagens rutetabell opprettholdes.

– Arbeidene er lagt til de periodene hvor det er lavest trafikk i ferjesambandet, slik at de er til minst mulig ulempe. Så snart arbeidene er avsluttet vil sambandet Moss-Horten trafikkeres av fem ferjer igjen, og vi går tilbake til ordinær rutetabell, opplyser Lund i Bastø Fosen.

Det er entreprenør ALTi Bygg og Anlegg som utfører anleggsarbeidet for Statens vegvesen. Tilsvarende oppgradering ble utført på ferjelemmene i Horten tidligere i år.

Rutetabell gjeldende i anleggsperioden finnes på www.basto-fosen.no