november 06

Politiet skal øve mer..

  • Vår ambisjon er at hele politiet innen tre til fire år skal ha gjennomført kontraterrorøvelsen Nordlys, forteller politidirektør Odd Reidar Humlegård, etter at øvelsen ble gjennomført i Oslo og Agder forrige uke.

-Aldri vært bedre rusta

Politidirektøren mener politiet aldri har vært bedre rustet for å håndtere terrorhendelser enn nå, samtidig må vi likevel øve for å utvikle kompetanse, og vi må forbedre materiell og utstyr skriver Politidirektoratet i en artikkel.

Samspill lokalt og nasjonalt

Godt koordinert samspill er avgjørende for å håndtere alvorlige hendelser, og denne gangen ble det demonstrert ved at lokalt politi løyste oppdraget sammen med nasjonale bistandsressurser, Forsvaret og nødetatene.

Stort løft å gjennomføre

Rundt 900 personer har vært involvert på ulikt vis. Det har blant annet vært et mål å øve den nye bistandsinstruksen, objektsikring, stabsarbeid og PLIVO (Pågåande livstruende vold) under realistiske omstendigheter.

Selv om det er et stort løft og krever omfattende planlegging som tar mye ressurser, er det ikke tvil om at vi må holde fram med å øve. Det er også godt å slå fast at selve øvelsen ble gjennomført uten skader på materiell eller mannskap.

Avventer evaluering

Øvelsen skal som vanlig evalueres av PHS. – Vi må avvente konklusjonene før vi kan si noe endelig om læringspunkt, som det helt sikkert vil være mange av, seier Humlegård.

Foto / Input via Politidirektoratet / Aktuell link