november 07

Første portør med fagbrev

På en hektisk dag kan portør Roy Kenneth Nilsbakken fort trille 40-50 senger. Foto: Sykehuset Østfold

Historisk

  • Ja, nå er jeg vel historisk, sier Roy Kenneth Nilsbakken fornøyd. 35-åringen har jobbet som portør i Sykehuset Østfold i 16 år, og har nå gått opp til fagprøve i portørfaget opplyser sykehuset i en artikkel.
  • Roy Kenneth var førstemann ut, og han greide det. Det kommer flere. 11 portører til i Sykehuset Østfold har allerede gjort unna teorien og venter på å få ta den praktiske fagprøven, sier seksjonsleder Hilde Ravneng Haug fornøyd.

Hva gjør så en portør? I Sykehuset Østfold er arbeidsoppgavene først og fremst å hente senger og trille pasienter, men arbeidsoppgavene varierer mellom de ulike sykehusene.

Ny mulighet

Portørfaget er satt sammen av både ambulansefaget, helsefagarbeider og helseservicefaget, og muligheten til å ta fagbrev er ganske ny.

Sammen med portørkollegaene i Sykehuset Østfold, satt Roy Kenneth seg på skolebenken da muligheten dukket opp i 2016.

  • Jeg er veldig takknemlig for den sjansen, og det bidrar til et fint kompetanseløft for avdelingen vår. Vi fikk stipend til studiene og tok undervisning på deltid gjennom AOF, slik at vi kunne jobbe ved siden av. Den teoretiske delen av fagprøven tok vi i mai, forteller Nilsbakken.

Sist uke tok han den praktiske delen av fagprøven.

Selve fagprøven strakk seg over tre dager. Første dag fikk han utdelt oppgavene, som det måtte leveres inn et skriftlig svar på hvordan han ville gjennomføre. Dagen etter måtte han løse oppgavene i praksis ved hjelp av markører, og siste dagen fotfulgte de to sensorene fra prøvenemnda i Vestfold og Telemark ham gjennom store deler av arbeidsdagen.

  • Da så de blant annet på om jeg fulgte hygienekrav, taushetsplikten, og om jeg utførte arbeidsoppgavene på en trygg og forsvarlig måte.

Portøren fra Moss besto fagprøven med glans.

  • Etter å ha jobbet i så mange år, var det veldig fint å gå gjennom denne undervisningen. Det er bra å bli mer bevisst på den jobben jeg gjør, og det har gitt meg et mer helhetlig bilde og en bredere forståelse av pasienten. Håndtering av risikoavfall, å takle kritiske sykdomstilfeller med hjerte- lungeredning, samt ta imot helikopter, er også en del av opplæringen, forklarer Nilsbakken.

Her kan du lese mer via sykehuset Østfolds nettsider