november 08

Antall togreiser fortsetter å øke, MEN færre kunder på Østfoldbanen..

Tall for årets åtte første måneder viser at svært mange fortsatt velger toget til jobb, ferie og fritid melder NSB.

41 465 992 reiser er gjort med NSB ved utgangen av august 2017, en økning på 1, 7 prosent sammenlignet med samme periode 2016.

  • Vi er svært glade for at så mange velger toget og kommer tilbake til NSB år etter år, sier Arne Fosen, Konserndirektør for NSB Persontog. – Vi har i flere år hatt en fantastisk utvikling i antall reiser som følge av et utvidet rutetilbud og flere tog og jobber hver dag for å ha et attraktivt og oppdatert togtilbud, sier konserndirektøren.

Arbeider på jernbanen

Mange har de siste årene fått reisen påvirket av planlagte arbeider, noe som også vil påvirke togreiser i årene fremover. – Dette gjør noe med hverdagen til dem som bruker toget. Dette har vi stor forståelse for og vi arbeider med å gjøre ulempene så små vi kan for de reisende. Samtidig ser vi frem til at Bane NORs arbeider gir oss og de reisende et enda mer stabilt og utvidet togtilbud, understreker Fosen.

Østfoldbanen

Linje R 20 NSB Regiontog Oslo – Halden (Göteborg)

På NSB Regiontog på Østfoldbanen (Oslo – Halden) var det 14, 4 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det i perioden registrert 1 527 604 reisende på strekningen Halden – Oslo. Reisende på NSB Lokaltog på Østfoldbanen er ikke regnet inn.

NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg

NSB Regiontog mellom Halden og Göteborg hadde 16, 7 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2017, sammenlignet med 2016. Totalt er det registrert 163 385 reisende mellom Halden og Göteborg i perioden.

Her kan du sjekke ut detaljer og tall fra hele landet