november 10

Flere prosjekt / anlegg i Sarpsborg får spillemidler. Aktuell oversikt over prioriteringer..

Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles blant annet til bygging av ulike idrettsanlegg. Både frivillige og kommunen kan søke. Det er fylkeskommunen som fordeler midlene i Østfold, basert på prioriteringene i hver kommune.

Det gis både tilskudd til ordinære idrettsanlegg, og til nærmiljøanlegg. Det er bystyret som gjør det endelig vedtaket om hvilke anlegg som skal prioriteres i Sarpsborg. Saken skal behandles i møtet for Utvalg for kultur og oppvekst 21. november, og i formannskapet 30. november.

Vi forventer at det vil være flere søknader enn det som det er penger til. Derfor er dette en prioritert liste over de ulike tiltakene i Sarpsborg, hvor de øverste prioriteringene har størst sannsynlighet for å få midler. Rådmannen foreslår følgende prioriteringer opplyser Sarpsborg kommune.

Prioritert liste over søknader om spillemidler til idrettsanlegg

1 Tune IL, Kunstgressbane Tunebanen, restbeløp 1 437 000

2 Sarpsborg kommune Idrettshall Sandbakken, restbeløp inkl tilskudd til 9 m takhøyde 10 447 000

3 Borgen IL, Nytt lysanlegg Sandbakken kunstgress 345 000

4 Sarpsborg Tennisklubb, Omlegging av 2 tennisbaner fra grus til kunstgrus 268 000

5 Sarpsborg IL Tursti Tjueklo 1 150 000

6 Borregaard golfklubb Rehabilitering av golfbane 122 000

7 FK Sparta Sarpsborg, Skifte av kunstgress på Spartabanen 920 000

8 Sarpsborg kommune, Liten flerbrukshall Sandbakken 4 485 000

8 Sarpsborg kommune, Sosialt rom idrettshall Sandbakken 575 000

10 Sarpsborg kommune, Styrketreningsrom idrettshall Sandbakken 345 000

Prioritert liste over søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg:

1 Alvimhaugen skole, Aktivitetsbakke Alvimhaugen skole 137 000

2 Sarpsborg Tennisklubb Nærmiljøanlegg tennis 159 000

3 Sarpsborg kommune Kunstgressflate Hornnes skole 300 000

4 Sarpsborg kommune, Balanse og hinderbane Hornnes skole 170 000

5 Sarpsborg kommune, Diverse aktivitetsanlegg Tindlund barneskole 255 000

6 Sarpsborg kommune, Sandvolleyballbane mm, Tindlund ungdomsskole 107 000

7 Sandesundsveien skole Aktivitetsplass for småskolen 300 000

aktuell link