november 14

Bruken av salt på norske veier går ned..

Foto via Vegnett / Statens vegvesen

Går ned..

Men Statens vegvesen vil ikke umiddelbart ta hele æren for den gunstige utviklingen skriver Vegnett i en artikkel:

– Den aller viktigste faktoren er været, det avgjør både hvor mye og hvordan vi skal salte, sier Kai Rune Lysbakken i Vegdirektoratet.

via Vegnett

Tiltak kan likevel ha påvirket utfallet

– Vi håper og tror at våre anstrengelser styrer utviklingen i riktig retning. Vi har jobbet for å få ned forbruket og gjort flere endringer i kontrakten med entreprenørene, blant annet i saltinstruksen med krav til dokumentasjon av salttiltak. Men det er ikke mulig å si konkret hvor stor effekt disse tiltakene har hatt, sier Lysbakken.

Han forteller at Vegvesenet har startet arbeidet med å utarbeide vinterindekser for å få et bedre grunnlag for å analysere vintermengdene bedre.

Sand og salt – ikke nødvendigvis to sider av samme sak

Rapporten viser at mens saltforbruket gikk ned sist vinter, skjøt bruken av sand i været. Men forklaringen er mer komplisert enn det kan se ut som.

– Økningen i bruken av sand har ingenting med reduksjon av salt å gjøre. Det handler mer om at det strøs mer sand på de samme veiene som vi allerede bruker sand på, sier Lysbakken.

Han forteller at i likhet med bruken av salt, har også sandbruken vakt bekymring. Det er derfor innført strengere standard for bruk av både salt og sand, i kombinasjon med endringen i oppgjørsform.

– Vi håper disse endringene gir oss større kontroll på bruken av sand og samtidig stimulerer til riktig bruk, sier han.

Innholdsbasert / utdrag / foto via Vegnett / Her kan du lese mer