november 17

Ja til ny tribune! Sarpsborg 08 bygger videre..

Klubben får nå etablere et tribunebygg med tilhørende kontor- og publikumsfasiliteter i søndre sving opplyser Sarpsborg kommune etter torsdagens bystyremøte.

Kontrakt

Kommunen vil nå inngå en festeavtale med fotballklubben for den aktuelle tomten. Samtidig skal det være klarhet i eierskap, ansvarsforhold og oppgavefordeling rundt drift og vedlikehold av alle eksisterende og fremtidige tiltak, byggverk og installasjoner på stadion og stadionområdet.

Fradeling og salg av tomten i søndre sving var ikke aktuelt. Et salg kunne ført til at kommunen mistet styringen av stadion og stadionområdet som helhet. Kommunen vil ha en bedre styringsrett ved bortfeste, og ha innflytelse over eiendommen også på lang sikt.