november 17

Målet er å utvikle Nedre Glomma til en av de mest attraktive og konkurransedyktige næringsdestinasjonene..

Bystyret i Sarpsborg gikk inn for samarbeidsavtale om næringsutvikling i Nedre Glomma opplyser kommunen etter torsdagens bystyremøte.

Utstrakt samarbeid

Tidligere i høst gikk regionrådet i Nedre Glomma inn for å etablere et utstrakt samarbeid om næringsutvikling i Nedre  Glomma.

Første skritt

Første skritt på veien er å inngå en avtale hvor rammene for samarbeidet blir lagt. Bystyret i Sarpsborg gikk inn for å slutte seg til samarbeidsavtalen.

Målsetning

Målet er å utvikle Nedre Glomma til en av de mest attraktive og konkurransedyktige næringsdestinasjonene i Osloregionen