november 18

Bompengeavtale med Vegfinans AS..

Avtalen mellom staten og Vegfinans AS ble undertegnet av samferdselsministeren, styreleder Gunn Marit Helgesen og styrets nestleder Olav Skinnes.

Undertegnet

Fredag ettermiddag undertegnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en ny bompengeavtale med det regionale bompengeselskapet Vegfinans AS. Dette selskapet er det tredje av totalt fem som vil erstatte det store antallet lokale bompengeselskap. Selskapet eies bla av Østfold fylkeskommune.

Formål

  • Formålet med bompengereformen er å sikre en mest mulig effektiv og brukervennlig bompengeinnkreving, noe Vegfinans AS bidrar til, sa Solvik-Olsen før møtet på statsrådens kontor i Oslo.

Redusere

– Vi har store ambisjoner og er godt i gang med å redusere våre administrative kostnader, sa Helgesen etter undertegningen.

Fakta

• Vegfinans eies av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.

• Vegfinans eier i dag mer enn 20 bompengeselskap.

• Det kommer nå på plass fem regionale bompengeselskap som erstatter det store antallet man har hatt til nå.

• Bompengereformen vil bety enklere administrasjon og sparte kostnader.