november 19

-1 av 4 vil slite ved renteøkning..

Administrerende direktør Leif Magne Andersen i KLP Banken.

25 prosent

Blant de som har boliglån, er det 25 prosent som vil bli bekymret for egen evne til å klare renter og avdrag dersom renten går opp tre prosentpoeng skriver KLP Banken i en melding.

  • Undersøkelsen viser at unge i etableringsfasen i større grad vil bli påvirket av en renteøkning. Det kan være vanskelig for mange å komme seg inn i boligmarkedet og spesielt med begrenset egenkapital, sier administrerende direktør Leif Magne Andersen i KLP Banken.

Landsomfattende undersøkelse

Blant nordmenn med lån er det nær sju av ti som ikke vil være bekymret for egen evne til å betale renter og avdrag hvis boliglånsrenten øker med tre prosentpoeng fra dagens nivå. 1 av 4 vil bli bekymret for egen evne til å klare renter og avdrag. Det viser en landsomfattende spørreundersøkelse Opinion har gjennomført for KLP.

Under 30 år

Personer under 30 år er mest bekymret i forhold til troen på egen økonomi. Her oppgir nær fire av ti at de ville blitt bekymret ved en renteøkning på tre prosentpoeng.

84 prosent tror en rentøkning på tre prosentpoeng vil føre til at unge i etableringsfasen vil få problemer med å betale renter og avdrag. Denne oppfattelsen er lik i alle aldersgrupper, i ulike deler av landet og blant menn og kvinner.

KLP Banken ser en økende trend i form av at lånebehovet flytter seg fra barna til foreldrene.

  • Vi ser at foreldregenerasjonen blant annet tar opp Litt Extra-lån for å hjelpe barna inn i boligmarkedet igjen etter en endring av livssituasjonen, skilsmisse eller lignende. En renteøkning kan også ramme indirekte. Enkelte foreldre har lånt opp på egen bolig for å hjelpe barna, sier Andersen.

  • Du bør ikke fristes til å låne mer enn du faktisk trenger når renten er lav. Har du i tillegg valgt avdragsfrihet får du dobbel smell når renten stiger og du må begynne å betale avdrag, avslutter banksjefen.