november 19

Siste sjøsetting for Ula-klassen. Skal kjøpe nye ubåter..

Dagens norske ubåter har operert i snart 30 år. Nå oppgraderes og overhales Ula-klassen for siste gang før de nye 212A-ubåtene innfases fra midten av 2020-årene opplyser Forsvaret i en artikkel:

Ubåten KNM «Uthaug» har nettopp vært gjennom sin siste runde med tungt vedlikehold, også kalt hovedrutinen, ved ubåtbunkeren på Laksevåg i Bergen.

Dette er trolig de norske Ula-klasse-ubåtenes siste hovedrutine, før de erstattes av fire tyske 212A-ubåter fra 2025. Dagens norske ubåter skal utfases i takt med innfasingen av de nye ubåtene. Dette betyr at det vil være en periode der Forsvaret seiler med to ubåt-klasser.

Innholdsbasert via Forsvaret / Foto: Forsvaret -Jakob Østheim,

Kontinuerlig

– KNM «Uthaug» vil sannsynligvis seile helt frem til Norge overtar sin første ubåt, og således bidra til at vi vil ha en kontinuerlig ubåtkapasitet tilgjengelig i hele perioden, sier kommandør Olav Andreas Dahle, sjef for ubåtvåpenet.

TIDSRIKTIG UBÅT

Under hovedrutinen – den store vedlikeholdsrunden – får ubåtene i Ula-klassen alle tilgjengelige oppdateringer av teknologien om bord. I tillegg kommer standard vedlikehold som pussing og nye deler.

– Fartøyet fremstår nå som en tidsriktig ubåt som er klar til tjeneste for dagens oppgaver, forteller skipssjefen på «Uthaug». Han er stolt over å kunne heise kommando på ubåten og imponert over all arbeidsinnsatsen som ligger bak.

– Vi skal sørge for at ubåten blir godt ivaretatt i årene fremover.

Den store oppgraderingen gjør også overgangen fra dagens ubåter til de nye ubåtene mer effektiv.

NYTTIG SAMARBEID

Norges nye ubåter er vanskeligere å oppdage og bygges for å kunne utstyres med nyvinninger innen batteriteknologi og navigasjonssystemer. I samarbeidsavtalen med Tyskland skal norske leverandører stå for deler av kampsystemet til ubåtene – blant annet et sonarsystem utviklet av Kongsberg-gruppen.

Norge og Tyskland skal også samarbeide frem mot overtakelsen av de nye båtene, blant annet ved at landene utveksler seilende personell for å skaffe erfaringer fra den nye klassen. De nye ubåtene innfases i Forsvaret fra 2025.

NYE UBÅTER

•Norge skal kjøpe fire nye ubåter som skal erstatte dagens seks ubåter i Ula­klassen.

•Regjeringen har valgt Tyskland som strate­gisk partner, og Norge skal sammen med den tyske anskaffelses­organisasjonen anskaffe seks nye ubåter – to tyske og fire norske.

•Ubåtene er basert på designet til den tyske 212A­ ubåten og har arbeids navn 212 Common Design. Den første leveres i 2025, og prosjektet avsluttes i 2032.

•Prosjektet har en kost­nadsramme på 41 milliarder kroner. Dette inkluderer også usikkerhetsavsetning.

Aktuell link