november 21

3 millioner til folkehelsetiltak i Østfold. Disse får penger..

Illustr foto

Folhehelsetiltak

Stolpejakt, trimapparater i marka, parsellhager og sykkelparkering. Det er bare noen av de mange flotte tiltakene for bedre folkehelse som fikk penger fra opplæringskomiteen i dag. For 2018 er potten til regionale folkehelsemidler og parsellhager økt til hele 3 millioner kroner opplyser Østfold fylkeskommune.

Søknader

Kommunene viser stor interesse for ordningen, og antall søknader øker. I denne omgangen har det kommet 37 søknader i tillegg til 4 søknader på parsellhager, fra 14 kommuner. Samlet søknadssum er ca 7,9 millioner kroner.

  • Vi er glad for at det er så mange bra søknader. Dette er vel anvendte penger som leder til mye bra folkehelsetiltak, sa Inger Christin Torp (Ap), som også er leder av Østfoldhelsa. Dette ble støttet av Høyres Roar Lund. – Dette er en god motivasjon, sa Lund. – Det jobbes veldig bra ute i kommunene, så dette er helt supert.

Følgende tiltak har fått penger

1 Nye Moss kommune: Folkehelsearbeid i «Nye Moss», kr 130.000.

2 Nye Indre kommune: Indre Østfoldmodell for folkehelsearbeid, kr 385.000.

3 Fredrikstad kommune: «Gratis fritidsaktivitet for alle! Filmproduksjon», kr 135.000.

4 Eidsberg kommune: Helsefremmende barnehager, kr 250.000.

5 Aremark kommune: «Sunn ungdom gir god livskvalitet», kr 120.000.

6 Halden kommune: Helsefremmende skoler og barnehager i Halden, kr 240.000.

7 Råde kommune: Helsefremmende barnehager og grunnskoler, Tildelt kr 70.000.

8 Sarpsborg kommune: «Nærmiljøhuset mot 2020», Tildelt kr 90.000.

9 Våler kommune: «Uro – et samarbeidsprosjekt mellom Våk skole og Familiens hus», kr 70.000.

10 Trøgstad kommune: Båstad barnehage – Gjenoppbygging av Blåbærlia, kr 40.000.

11 Sarpsborg kommune: «Fargerik brobygging», kr 500.000.

12 Eidsberg kommune: I jobb – et godt integreringsarbeid, kr 200.000.

13 Moss kommune: Sykkelparkering ved grunnskolene Reier, Refsnes, Nøkkeland, Krapfoss og Bytårnet, kr 120.000.

14 Rygge kommune: «Positivt hode med treningsglede som metode», kr 215.000.

15 Skiptvet kommune: Stolpejakt i Skiptvet, kr 50.000.

16 Skiptvet kommune: Skiptvet utstyrssentral, kr 50.000.

17 Halden kommune: Skolehage – Utvidelse av eksisterende parsellhage «Åpen hage» for Os skole, kr 20.000.

18 Råde kommune: Skolehage – Parsellhage, Spetalen barneskole, kr 35.000.

19 Marker kommune: Aktivitetsplass – del av folkehelsesti, kr 80.000.

20 Rømskog kommune: Trimapparater i utmark, kr 10.000.

Tilskudd parsellhager:

  1. Halden kommune: Parsellhage/sosial møteplass på Os, kr 90.000.
  2. Sarpsborg kommune: Byhagen i sentrum, kr 100.000.

Aktuell link