november 22

Millioner til orkestergrav på Sarpsborg scene, og Arena Fredrikstad..

..er noen av sakene som ble behandlet av næring og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune torsdag 22.november.

Satser millioner på orkestergrav i Sarpsborg …

Ved Sarpsborg scene har det blitt gjort betydelige utbedringer de siste årene, og flere er på gang. Et av tiltakene som kommer stadig nærmere realisering er etableringen av en orkestergrav.

Det er lokalpolitisk ønskelig å satse på en orkestergrav ved Sarpsborg scene. Og fylkespolitikerne ser også verdien av denne satsingen opplyser fylkeskommunen på sine nettsider.

Politikerne i næring og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune sier til å bevilge 10 millioner kroner til dette prosjektet. 

Det finnes i dag ingen scener i Østfold som har et format som kan benyttes ved større oppsetninger, og som kan huse for eksempel opera eller større musikaler. En orkestergrav vil være en fasilitet som gir langt større muligheter for å få realisere disse oppsetningene. Og ved Sarpsborg scene, med sine 550 sitteplasser, ligger mye til rette for at dette nå kan realiseres.

– En orkestergrav på Sarpsborg scene vil være en betydelig berikelse for det regionale kulturlivet, og vil kulturscenen en unik posisjon, heter det i saksutredningen.

Det pekes blant annet på at mulighetene for å økt samarbeid mellom Opera Østfold og Det Norske Blåseensemble om innendørs prosjekter.

Sluttbehandles

Saken går nå videre til fylkesutvalget 23.november, og sluttbehandles i fylkestinget 6.desember.

Arena Fredrikstad

I samme sak om Sarpsborg-scene-bevilgningen, ble det også satt av støtte til en arena i Fredrikstad som fyller helt nye behov og gi helt nye fasiliteter for Østfold-samfunnet i framtiden.

Bystyret i Fredrikstad har vedtatt at Arena Fredrikstad skal samlokaliseres med en ny Fredrik II videregående skole på Værste.

Arena Fredrikstad blir byens nye storstue for is-idretter, men får også store muligheter til fylle øvrige funksjoner, innen både kultur og idrett.

For å styrke potensialet trengs det å oppfylle flere multifunksjonelle krav. Dette innebærer blant annet

• Teleskoptribune på den ene kortsiden. Dette for å kunne rigge samtidig som det er aktivitet på isen.

• Multifunksjonsareal i publikumssonen.

• Gangbaner, leidere, diverse innfesting for lyd og lys

• Mobilt banedekke som raskt kan legges over isen ved andre arrangement

Aktuell link / østfold fylkeskommune