november 23

Fotballforbundet tilbyr sluttavtaler til alle ansatte sentralt..

Som følge av NFFs strategiarbeid og operasjonalisering av handlingsplanen tilbys alle ansatte sentralt sluttavtaler skriver forbundet på sine nettsider.

Frigjøre

Som følge av NFFs strategiarbeid og operasjonalisering av handlingsplanen tilbys alle ansatte i forbundets sentraladministrasjon på Ullevaal sluttavtaler for å frigjøre ressurser.

NFF er i ferd med å lande strategiprosjektet Operasjonalisering av handlingsplanen. Resultatet er tydelige prioriteringer av handlingsplanens mange ambisjoner. Initiativene som prioriteres danner grunnlaget for hva organisasjonen skal fokusere på og hvordan budsjettmidlene skal fordeles fra 2018.

Endringer

  • Strategiske mål og prioriteringer av initiativ må henge sammen. Vår evne til gjennomføring og måloppnåelse henger igjen sammen med organisasjon og kompetanse. I kjølvannet av prosess og våre avklaringer er det derfor naturlig at det også blir noen endringer i organisasjonen, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

NFF ønsker derfor å skape et handlingsrom for å hente inn ny kompetanse.

Ikke rom

  • Det er ikke rom for å utvide staben på Ullevaal, og det er heller ikke ønskelig. Derfor vil NFF iverksette et program for å frigjøre ressurser i form av et sluttavtaleprogram. Årsverk som frigjøres, vil bli erstattet med ny kompetanse, sier Bjerketvedt.

Programmet er frivillig og basert på søknad fra den enkelte.

Aktuell link