november 26

Forsker på cøliaki..

Christian Riddervold Kahrs har i flere år jobbet ved barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold, og har gjennom et forskningsprosjekt om cøliaki funnet ut at dårlig vekst i høyde i tidlig alder kan være symptom på cøliaki. Foto: Sykehuset Østfold

Cøliaki

Tegn til cøliaki kan være til stede allerede i spedbarnsalder skriver sykehuset Østfold på sine nettsider.

Overraskende

Ny forskning viser at lavere høydevekst enn normalt hos barn så tidlig som ved ettårsalder, kan ha sammenheng med cøliaki. – Det var litt overraskende, sier lege og forsker Christian Riddervold Kahrs (38).

Han har jobbet ved barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold i flere år, og er om få måneder ferdig utdannet spesialist. Riddervold Kahrs jobber med et doktorgradsprosjekt som viser at barn som senere utvikler cøliaki, er lavere enn friske jevnaldrende allerede ved 12 måneders alder. Dette funnet understreker viktigheten av å oppdage cøliaki, og starte behandling med glutenfri diett, så tidlig som mulig.

Data fra mor-barn undersøkelsen

Hemmet vekst er et av de vanligste trekkene ved cøliaki hos barn.

  • Likevel vet man overraskende lite om når i livet denne prosessen starter. Derfor ville vi sammenligne høyde- og lengdevekst allerede fra fødsel mellom cøliakipasienter og kontroller, og finne når vekst-hemmingen starter.

Funnet var overraskende.

  • Vi hadde kanskje forventet det motsatte; at vekt ville vært hemmet først. Vi var også overrasket over at forskjellene viste seg så tidlig i livet fordi det er få barn som utvikler symptomer på cøliaki før to års alder, sier Riddervold Kahrs.

Studien brukte data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) med 58 675 barn født i årene mellom 2000 og 2009. Høyde og vekt ble målt ved fødsel, og deretter ved helsestasjonen ved tre, seks, åtte, 12, 15-18 og 24 måneders alder.

Totalt 440 av barna i studien fikk oppdaget cøliaki, og gjennomsnittalder ved diagnose var 4,4 år. Barn som senere utviklet cøliaki var tydelig lavere fra 12 måneders alder og lettere fra 15-18 måneders alder. Disse forskjellene økte gradvis og tilsvarte 250 gram i vekt og 0,8 centimeter i høyde ved to års alder.

  • Siden påvirket vekst er et typisk symptom på cøliaki og er en av de viktigste markørene innen sykdommer hos barn, synes jeg det var innenfor å ta det med i doktorgraden min, sier Riddervold Kahrs. Han har skrevet en artikkel om funnet, som er publisert i fagbladet «Archives of Disease in Childhood».

Slår ut før symptomer

Tidligere trodde man at cøliaki ga dårlig vekst kun hos de barna som hadde kraftige symptomer.

  • Våre data tyder på at veksten kan være hemmet før barna utvikler symptomer. Dataene støtter tidlig testing av barn med kjent risiko for cøliaki. På den måten kan man fange opp disse barna tidlig og forebygge vekstforstyrrelser, kommenterer Riddervold Kahrs.

Her kan du lese mer på sykehusets nettsider..

Fakta om forskeren

•Christian Riddervold Kahrs (38)

•Lege i spesialisering ved barne- og ungdomsklinikken i Sykehuset Østfold

•Aktuell med forskningsprosjekt om cøliaki

Aktuell link