november 27

Nordbytunnelen helstengt 2. – 3. desember..

Nordbytunnelen stenger hele helgen før gjenåpningen mandag 4.desember. Det ventes lange køer på omkjøringstraseene opplyser Statens vegvesen.

Vegvesenet forventer store utfordringer helgen 2.-3.desember. All trafikk som normalt går gjennom Nordbytunnelen må gå på omkjøringstraseene. Disse veiene har begrenset kapasitet.

Lange køer

  • Med julehandelen som starter for fullt den aktuelle helgen forventer vi lange køer på fv. 156 Nessetveien, sier prosjektleder Thomas Kalleberg.

Vegvesenets anbefaling er at reisende som ikke har ærend som gjør at de må benytte fv. 156, anmodes om å benytte omkjøringstrasé via E18 til Elvestad, fv. 120 og fv. 151 til Son stasjon i sørgående retning, og motsatt i nordgående retning.

Lokalveinettet i Ås kommune vil også oppleve økt trafikk denne helgen. Publikum bør være spesielt oppmerksomme på fv. 152 og Kongeveien.

Må stenges

Det er et omfattende arbeid med opprydning, oppmerking, skilting og testing som må gjennomføres innen tunnelen kan åpnes for normal trafikk på mandag 4. desember. – Dessverre tar dette tid, sier Kalleberg. – Men blir vi ferdige før, åpner vi før.