november 27

Svindel – Magetrøbbel i utlandet var kosmetisk operasjon..

13 prosent av befolkningen kan akseptere å plusse på litt ekstra når det skal sendes inn skademelding. Og tre prosent bekrefter at de selv har oppgitt for mye på en skademelding til forsikringsselskapet.

En undersøkelse fra Gjensidige viser at det er urovekkende mange som syntes det er greit å svindle forsikringsselskapet sitt.

  • Vera Sønsthagen er leder for avdelingen som utreder disse sakene i Gjensidige. Hun er skremt over holdningene og tror samtidig få skjønner hvilke konsekvenser slike handlinger kan få for den enkelte.

De som i større grad aksepterer dette er i den yngste aldersgruppen. I samme undersøkelse sier samtidig en av fire, eller 27 prosent at denne type svindel forkommer ofte.

  • Hvert år avdekker selskapet nærmere 200 forsøk på forsikringssvindel og det er bare fantasien som setter grenser for hva som avdekkes. Alt fra direktører med millioninntekter til ungdom som kun har vært på en uskyldig «guttetur» er å finne i disse tallene, sier Sønsthagen. Flest saker som avdekkes gjelder innen reise, motorvogn og hus/innbo.

Politianmeldt

  • De fleste av disse sakene blir politianmeldt, sier Sønsthagen. Det vil si at kunden kan miste retten til erstatning, bli sagt opp som kunde, får problemer med studier og innreise til enkelte land. Det finnes også de som har fått utfordringer med egen arbeidsgiver etter slike forhold, avslutter hun.

Forsikringsbransjen har avslått 745 saker innen skadeforsikring og 313 saker innen syke- og uføreprodukter i 2016. Det totale kravet for de avslåtte sakene var 353 millioner kroner, en økning på 5 prosent (kilde Finans Norge).

Hvordan utføres svindelen ?

1 Meldt inn forsikringstilfelle som ikke har skjedd

2 Overdreven skademelding

3 Fysisk arrangert skade

4 Endre hendelsesforløp

5 Uriktig (tilpasset) skadetidspunkt

Eksempler

Fettsuging i utlandet

Kunde akutt syk i magen på ferie i Tunisia. Ble operert ved privat klinikk med kostander på 18.306 NOK . Undersøkelser viste at pasienten hadde vært til på forundersøkelse på klinikken og foretatt en planlagt kosmetisk operasjon som blant annet inneholdt fettsuging av mage og lår. I tillegg ble navlen korrigert og flyttet på plass!!!

Smykkene doblet seg i verdi

Kunde ble våren 2017 frastjålet en veske på en restaurant i Egypt. Vesken inneholdt verdier for totalt 31.000 kroner, blant annet et smykke til en verdi av 1820 Euro. Smykket var kjøpt flere år tidlige hos en gullsmed i kundens hjemland. Etter nærmere undersøkelser og kontakt med nevnte gullsmed viste det seg at smykkene var kjøpt for 829 Euro og at det var ført til et ett tall foran det ordinære beløpet. Gjensidige konkluderte med at det var gitt uriktige opplysninger og kunden fikk avslag.

Rygget på moped

Kunde meldte fra om at en moped hadde kjørt inn i bilen hans og dyttet denne inn i en murkant. Skademelding fra motpart + overvåkingsvideo viste at det var kunden selv som rygget på mopeden. I tillegg viste en tidligere salgsannonse fra Finn.no at tilsvarende skader fantes fra før. Skadedato ble oppgitt til 12. september 2016, mens motpart og video viser at skaden skjedde 10. september samme år. I tillegg ble det forsøkt tegnet kaskoforsikring på bilen etter at skaden hadde skjedd. Kunden ble politianmeldt for forsøk på forsikringssvindel.