november 29

Foreslår oppstart for InterCity-parsellen Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen

Prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad omfatter blant annet ny Moss stasjon. Illustrasjon: Rambøll Sweco/Bane NOR

Foreslår oppstart

  • Det er gledelig at regjeringen nå foreslår oppstart på InterCity-parsellene Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen og Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen i 2018, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR i en artikkel.

745 millioner

I forslaget til statsbudsjett for 2018 (Prop. 1 S (2017–2018) foreslo regjeringen å avsette 745 mill. kr til eventuell oppstart av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen, og 350 mill. kr til eventuell anleggsstart for prosjektet Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen.

Samtidig ble det varslet at departementet ville komme tilbake til Stortinget med forslag om kostnadsramme før oppstart. Det har departementet nå gjort. Forslaget fremmes i stortingsproposisjon 13 S (2017-2018). 

Regjeringen foreslår at prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad starter opp i 2018 innenfor en styringsramme på 8 676 mill. kr og en kostnadsramme på 9 502 mill. kr, og at prosjektet Venjar-Eidsvoll-Langset starter opp i 2018 innenfor en styringsramme på 5 467 mill. kr og ei kostnadsramme på 6 570 mill. kr.

Det er ennå ikke fastsatt når saken kommer opp i Stortinget. Den 14. desember behandles Samferdselsbudsjettet for 2018. Etter dette skal det inngås avtaler mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR.

Aktuell link