desember 01

1700 færre helt arbeidsledige..

– Tallet på arbeidssøkere har gått kraftig ned det siste året og arbeidsledigheten er på samme nivå som før oljebremsen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en kommentar til nye tall for registrerte arbeidsløse hos Arbeids- og velferdsetaten.

Nedgangen

Nedgangen i registrerte arbeidsledige det siste året har vært sterk de siste to månedene. Det blir færre arbeidsledige i fylke og yrker som opplevde den største økningen etter oljeprisfallet i 2014.

Rogaland har den største nedgangen i tallet på arbeidsledige (minus 32 prosent) og arbeidsledigheten har gått mest ned for personer med bakgrunn frå ingeniør- og ikt-fag (minus 34 prosent).

Trenger så mange som mulig i jobb

– Det blir færre arbeidsledige og flere i jobb. Vi skal brette opp erma for at enda flere av de som står på utsiden kommer inn i arbeidslivet igjen. Vi trenger så mange som mulig i jobb framover, seier statsråden.

Fakta

• Ved utgangen av november var det registrert 64 216 helt ledige arbeidssøkere. Det er 14 000 færre enn på samme tid i fjor.

• I tillegg var det 20 502 arbeidssøkere på tiltak.