desember 03

De fleste med vanlige psykiske lidelser blir ikke behandlet..

De fleste med vanlige psykiske lidelser blir ikke behandlet skriver Folkehelseinstituttet i en artikkel.

Et mindretall av de som har angst, depresjon og alkoholproblem oppsøker ikke helsetjenester for å få hjelp. Og de som gjør det, får ikke alltid den hjelpen de trenger viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Feil

– Gjennom media kan man av og til få inntrykk av at mange har en lav terskel for å definere vanlige problem som psykiske lidelser og så få behandling for det. Tall i studien tyder derimot på at dette bilde er feil. Det er få som oppsøker helsetjeneste og får hjelp for plagene sine, sier forsker ved Folkehelseinstituttet, Fartein Ask Torvik.

Han har ledet studien som viser at de fleste med vanlige psykiske lidelser ikke blir behandlet. I studien har forskere sett på angst, depresjon og alkoholmisbruk. De intervjuet 2271 unge voksne om personlighet og psykisk helse, og koblet dette til registerdata fra helsetjeneste for til sammen 11 727 personer. Registerdata inkluderer de 2271 og i tillegg mange flere.

Forskerne undersøkte hvor mange som hadde vanlige psykiske lidelser i følge intervjuet, og hvor mange av disse de fant igjen i helseregistre som har data fra allmennlegene og fra spesialisthelsetjenestene (bla sykehus og poliklinikker).

80 prosent med angstlidelser får ikke hjelp

Blant de som i følge intervjuet hadde depresjon, hadde vel en av tre (36 prosent) fått depresjonsdiagnose hos fastlegen. Litt under halvparten av disse (15 prosent) hadde blitt behandlet for depresjon i spesialhelsetjeneste.

Dette tyder på at omtrent to tredeler hverken hadde fått depresjonsdiagnose eller behandling. Fordi de enten ikke hadde oppsøkt hjelp, eller at problemene ikke ble fanget opp av helsepersonell.

Blant de som hadde en angstlidelse hadde om lag en av fem (21 prosent) fått angstdiagnose hos fastlegen, og om lag like mange (18 prosent) hadde fått henvisning og behandling for angst i spesialisthelsetjenesten. Det betyr at omtrent 80 prosent enten ikke hadde tatt kontakt med helsetjeneste for å få hjelp med angsten, eller fått rett hjelp da de gikk til lege.

Aktuell link