desember 07

15,8 milliarder kroner brukte nordmenn på grensehandel

15,8 milliarder kroner brukte nordmenn på grensehandel fra 4. kvartal 2016 til og med 3. kvartal 2017 opplyser SSB i en melding.

-Grensehandelen koster nær 12.000 arbeidsplasser

Tall fra SSB viser at grensehandelen har hatt en tolvmånedersvekst på hele 23,4 % sammenlignet med forrige periode. En fersk analyse utarbeidet av Menon Economics viser at dette koster nær 12.000 arbeidsplasser, og 7,8 milliarder i tapt verdiskapning skriver Virke i en pressemelding

Grensen nådd

– Nå er virkelig grensen nådd, bokstavelig talt! Vi kan ikke sitte passivt og se på at det eksporteres tusenvis av arbeidsplasser og milliarder i skatte- og avgiftskroner til Sverige, sier Harald Andersen, direktør for Virke Handel.

I statsbudsjettet for 2018, har regjeringen varslet økning av sjokolade- og sukkervareavgiften samt avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Dette har vakt jubel hos svenske kjøpmenn.   

– Den kraftige økningen i grensehandelen er alarmerende. Dette er allerede før regjeringen har satt i kraft avgiftsøkninger på opp mot 83 %. Vi regner med å se en ytterligere økning i grensehandelen når de planlagte avgiftsendringene har trådd i kraft, men regjeringen ser ikke ut til at de engang vil erkjenne problemet, fortsetter Andersen.