desember 11

Har åpnet rom for «stillhet og ettertanke» på sykehuset Østfold..

Sykehusprester Torfinn Skarpaas, Ruth I. Rasmussen og Sigmund Martin Nakkim i det nye rom for stillhet og ettertanke på Kalnes. Foto: Sykehuset Østfold

Åpnet

Sykehuset Østfolds tilbud «Rom for stillhet og ettertanke» er tilbake på Kalnes, nå like ved hovedinngangen. – Vi er veldig glade for at det er på plass, sier hovedprest Sigmund Martin Nakkim via sykehusets nettsider.

Sammen med de fem andre sykehusprestene, er han godt fornøyd med at de har tilbud om «Rom for stillhet og ettertanke» igjen.

Åpent for alle

Rommet er livssynsåpent, og er ment for individuell bruk til stillhet, refleksjon, bønn tenning av lys, og time-out både for pasienter, pårørende og medarbeidere. I tillegg arrangerer prestetjenesten morgensamling og bønn onsdager klokken 09.00 til 09.15 i like uker, og gudstjeneste hver søndag fra klokken 11.00 til 11.30.

I mars i år ble rommet stengt, fordi sykehuset trengte rommet til pasientbehandling. Det nye rommet ligger også i 1. etasje, like innenfor hovedinngangen og vestibylen. Rommet er skiltet med rom for stillhet og ettertanke på utsiden.

Rom for stillhet og ettertanke holder åpent hele døgnet, og ligger i 1. etasje på Sykehuset Østfold Kalnes, like ved hovedinngang og vestibyle. Foto: Sykehuset Østfold

Etterlengtet

Det gamle rommet ble flittig brukt av mange, uavhengig av tro.

  • Det er viktig å ha et slikt sted, så vi har prioritert å ha dette rommet. Det betyr noe for sykehusets identitet, sier Nakkim.

Aktuell link