desember 11

Rekordmange ansatte i politiet..

Aldri før har det vært ansatt flere i politiet. For første gang har norsk politi over 10 000 ansatte med politiutdannelse opplyser Justis- og beredskapsdepartementet i en melding.

November 2017

Politidirektoratet har rapportert nye tall for november 2017. De viser at siden slutten av 2013 har landet fått over 2 250 flere årsverk i politiet. Av disse er nær 1 300 politiutdannede.

– Dette er en milepæl for politiet. Regjeringen har prioritert å styrke politiet. Nå er det 2 255 flere ansatte i politiet enn da vi kom inn. Ingen regjering har satset så mye på politiet som vi har gjort, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Regjeringen har styrket bemanningen både i politidistriktene, nasjonale særorganer og i Politiets sikkerhetstjeneste. Per 30.11.2017 er det 17 025 årsverk ansatt i norsk politi, mot 14 770 per 31.12.2013. Det gir en politidekning på 1,89 per tusen innbyggere i Norge.

Målsetning

– Økt bemanning er avgjørende for å sikre at politiet kan levere gode tjenester. Målet er at vi i løpet av 2020 vil ha to polititjenestemenn per 1000 innbyggere på nasjonalt nivå. Det målet vil vi nå, sier Amundsen.

I budsjettavtalen i Stortinget mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre er det satt av midler til å ansette enda flere i politiet i 2018. Med 131 millioner kroner vil de fleste i årskullet fra Politihøgskolen kunne bli ansatt i politiet.

I tillegg inneholder statsbudsjettet for neste år 100 millioner «friske» kroner til politiets driftsbudsjett hvor politidistriktene skal prioriteres. I tillegg videreføres 295 millioner kroner i økte driftsmidler til politidistriktene fra 2017. Dette vil bidra til at politimestrene i større grad kan styre ressursene best mulig for sitt distrikt.