desember 12

Mindre byråkrati for å godkjenne lærekontrakter. Østfold er pilotfylke..

Christopher Jensen, Skjærhalden Marina AS, Heidi Wang Erlandsen, Østfold fylkeskommune og Bård Ileby, Opplæringskontoret Bilfag Østfold er de første i Norge til å teste ut digital signering av lærekontrakter. Foto Østfold fylkeskommune

Mindre byråkrati

Tirsdag ble den første lærekontrakten i landet signert digitalt, og det i Østfold. Dermed kan arbeidet med kontrakter for lærlinger og lærekandidater gjøres både raskere og mindre byråkratisk opplyser Østfold fylkeskommune,!

1100

  • Hvert år signeres over 1100 lære- og opplæringskontrakter i Østfold. Til nå har disse blitt sendt ut i posten på rundgang til flere ulike instanser. Noe som fort tar et par uker. Nå kan i teorien kontraktene underskrives av alle parter på 10 minutter. Det vil gjøre saksbehandlingen raskere, sikrere, billigere og ikke minst mer effektiv for alle parter, sier seksjonssjef Heidi Wang Erlandsen i fylkeskommunens Opplæringsavdeling.
  • Dette var overraskende enkelt, var kommentaren fra Bård Ileby, Opplæringskontoret Bilfag Østfold etter signeringen.

Østfold pilotfylke

Østfold og Telemark er de to pilotfylkene i landet, som tester ut en løsning der kontraktene signeres digitalt i stedet for på papir som i dag.

Løsningen skal på sikt brukes av alle fylkene, og er et samarbeid mellom Vigo IKS (som eies av alle landets fylker), IST og Direktoratet for forvaltning og ikt.

– I Østfold fylkeskommune er vi opptatt av å finne gode digitale løsninger, som kan effektivisere og forbedre arbeidet vårt.  Denne løsningen er et godt eksempel på dette og et skritt videre på veien for å bli en «smart» fylkeskommune, avslutter Wang Erlandsen

Aktuell link