desember 15

86 millioner til 378 lokale tiltak på Østlandet. Mange i Østfold får penger. Oversikt…

For Oslo Kajakklubb er økt lagringsplass en forutsetning for å kunne øke aktivitetsnivået og tilbudet til barn og unge. Derfor får de 440.000 kroner til bygging av to flytebrygger for lagring av kajakker. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

86 millioner

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 86 millioner kroner fordelt på 378 lokale tiltak på Østlandet. Aldri tidligere har stiftelsen bidratt med et så stort beløp i en lokal tildelingsrunde.

De tildelte beløpene varierer fra 4.000 kroner til 2,1 millioner kroner opplyser stiftelsen i en oversikt.

Disse får støtte i Østfold

316

Hittil i år har Sparebankstiftelsen DNB totalt tildelt 316 millioner kroner til samfunnsnyttige prosjekter.

Fordeling per støtteområde

Stiftelsen har to tildelingsrunder årlig til lokale tiltak på Østlandet.

Det gis støtte til tiltak innenfor fire støtteområder: Kunst og kultur; Kulturminner og historie; Nærmiljø, idrett og lek; Friluftsliv og naturkunnskap.

Av de 1147 søknadene stiftelsen mottok innen fristen 1. september var flest søknader innen området Nærmiljø, idrett og lek.

Tildelingsbeløp fordelt på støtteområdene:

• Nærmiljø, idrett og lek: 48,2 mill.kr.

• Kunst og kultur: 17,8 mill. kr.

• Friluftsliv og naturkunnskap: 15,5 mill.kr.

• Kulturminner og historie: 5,6 mill.kr.

Tilhørighet og gode møteplasser

Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av å skape gode møteplasser, bidra til mer aktivitet og at flere opplever tilhørighet. Tiltakene som får støtte skal være til glede for mange, ha et perspektiv utover dagen i dag, involvere frivillige og bidra til deltakelse og engasjement.

  • Vi støtter engasjerte folk som gjør en innsats for å skape et triveligere nærmiljø. Med tilskuddene fra oss, får frivillige organisasjoner gjennomført ideer og tiltak til glede for oss alle, sier gavesjef Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB.

Eksempler på hva pengene går til i denne tildelingsrunden er: Instrumenter til korps og kulturskoler, turstier, flytende badstuer, aktivitetsparker, teknisk utstyr til teatergrupper, restaurering av kulturminner, oppgradering av grendehus, utlånsutstyr til idrettslag, kart og skilting, kompetanseheving for unge aktivitetsledere, oppgradering av verneverdige bygninger, aktivitetsutstyr til fritidsklubber, skicrossanlegg, skate- og sykkelanlegg og dansetiltak.

Ny sjanse 1. februar

Neste søknadsfrist for lokale gaver er 1. februar 2018. Søknadsskjema og informasjon finnes på sparebankstiftelsen.no