desember 16

Lanserer pakkeforløp mot hjerneslag

12.000 nordmenn blir rammet av hjerneslag hvert år.

18.desember lanserer Bent Høie pakkeforløp for hjerneslag.

Norge har gode resultat på behandling av hjerneslag sammenlignet med andre land. Men vi kan bli enda bedre ved at flere kommer raskt til sykehus og at flere får behandling. Tid er kritisk skriver Helse og omsorgsdepartementet i en melding.

Likeverdig tilbud

Pakkeforløp for hjerneslag bidrar til et likeverdig tilbud uavhengig av bosted og sikrer forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende.

Professor og overlege Bent Indredavik ved NTNU og St. Olavs Hospital er prosjektleder for utviklingen av pakkeforløp hjerneslag og vil presentere dette på mandag.