desember 17

Ikke kjøp fyrverkeri i utlandet..

Privatpersoner har ikke lov til å bestille eller ta med seg fyrverkeri til Norge fra utlandet opplyser Tollvesenet i en melding.

Forbudt

  • Det er forbud mot innførsel av fyrverkeri uten tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). For å få en slik tillatelse må du ha et kompetansebevis utstedt av Norsk brannvernforening på vegne av DSB.  Unntaket er små stjerneskudd, knall-bon-bon, party-poppers, kruttlapper og lignende, opplyser Laila Bolstad i vareførselsseksjonen i Tolldirektoratet.

Regelverket finner du i  eksplosivforskriften § 5-1