desember 22

Høy aktivitet i hjertemedisinsk avdeling. Opp til seks pasienter får pacemaker på Sykehuset Østfold hver uke..

I løpet av én uke i november var 536 hjertepasienter til undersøkelse og behandling i hjertepoliklinikken i Sykehuset Østfold. – Dette er den høyeste aktiviteten i hele 2017, sier Anette Siebenherz, avdelingssjef i hjertemedisinsk avdeling via sykehusets nettsider.

Opp til seks pasienter får pacemaker i Sykehuset Østfold hver uke.

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer nådde toppen i Norge i 1970-årene og har senere sunket. I følge tall fra Folkehelseinstituttet er dødeligheten nesten halvert fra 2000 til 2012.

Men hjerte-­ og karsykdommer er fortsatt et stort folkehelseproblem. Det er forventet at antallet vil øke når etterkrigsgenerasjonen blir eldre. Det betyr et stort antall sykehusbesøk.

  • Vi har stor pågang av pasienter, både når det gjelder pasienter som henvises til sykehuset for undersøkelse og pasienter som blir akutt innlagt, sier Siebenherz.

Bredt tilbud

Hjertemedisinsk avdeling i Sykehuset Østfold består av et døgnområde og en hjertepoliklinikk på Kalnes, og en poliklinikk i Moss. I Moss er det kun planlagt behandling. På Kalnes behandles mest inneliggende pasienter, i tillegg til noe poliklinikk, det vil si at pasienter får time til undersøkelse eller behandling.

Noen av undersøkelsene som utføres i avdelingen:

• Ultralyd og CT av hjerte

• Sykkelbelastning, EKG, 24-72 timers Holter-opptak (hjerterytmeregistrering)

• Pacemakerkontroll og kontroll av hjertestarter (ICD-kontroll)

• Elektrokonvertering. Det vil si at det gis strømstøt ved hjerteflimmer for å gjenopprette normal, regelmessig hjerterytme

• Utredning av besvimelse (synkope)

• TILT-tester. TILT står for tidlig identifisering av livstruende tilstander, hvor vitale parametere måles.

• Rehabilitering, kurs og trening ved hjertesykdom (kun Moss)

• Hjertesviktpoliklinikk (kun Moss)

• Sårkontroll

150 henvisninger

  • Vi får omtrent 150 henvisninger fra fastleger hver uke. Vi gjør det vi kan for at pasientene skal få så raskt hjelp som mulig. Blant annet klarer vi å gjennomføre over 100 ultralydundersøkelser av hjerte i uken. Hver undersøkelse tar 45 minutter, sier avdelingssjefen.

Hjertemedisinsk avdeling har også en egen pacemaker-lab. Hver uke legges det inn 3-6 pacemakere, og  to pasienter får implantert rytmeovervåker.

Her kan du lese mer

Foto via sykehuset Østfold