desember 22

Motorene til de nye kampflyene skal vedlikeholdes på Rygge

Nå er det klart – AIM Norway skal etablere motordepot på Rygge militære flystasjon. Dette vedtok styret torsdag kveld. Motorene til de nye kampflyene F-35 skal vedlikeholdes på Rygge skriver AIM Norge i en melding.

Gledelig

– Det er svært gledelig at styret i AIM Norway har fattet et vedtak om å etablere motordepotet på Rygge med ferdigstilling i 2020/2021, sier administrerende direktør i AIM Norway, Ove Haukåssveen.

Det har vært en lang prosess for å få på plass nødvendige forutsetninger for denne beslutningen. Nåværende og tidligere regjering har arbeidet for at Norge skulle få en sentral posisjon i vedlikeholdet av de nye kampflyene.

– Etableringen er viktig både for AIM Norway som selskap, men også for norsk forsvarsindustris rolle og anseelse i markedet, sier Haukåssveen.

Bygges på Rygge

Motordepotet vil bygges på Rygge flystasjon inne på militært område: Byggingen starter allerede i første kvartal 2018, og depotet vil stå ferdig i 2020/2021.

Administrerende direktør Haukåssveen understreker at Forsvarsdepartementet og AIM Norway har samarbeidet godt i prosessen med å få motordepotet til Norge.

Foto via Forsvaret