desember 23

Starter egen transportrute til Oslo. Raskere levering fra sykehuset Østfold..

Avdelingssjef Andreas Stensvold i kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold, er godt fornøyd med at det nå blir en fast transportrute mellom Sykehuset Østfold og Oslo universitetssykehus. Foto: Sykehuset Østfold

Fra januar

I januar starter Sykehuset Østfold daglig transportrute av henvisninger, blod og vevsprøver til Oslo universitetssykehus. Det skriver sykehuset på sine nettsider.

  • Dette tror jeg blir veldig bra. Sykehuset vil vinne mye på å ta over denne transporten, mener avdelingssjef Andreas Stensvold i kreftavdelingen. I høst tok han initiativ og oppfordret innkjøp og logistikk til å vurdere en slik rute. Henvisninger og prøver sendes i dag per post og med taxi.
  • Per i dag forsvinner opp til seks dager i posttid mellom sykehusene. Dette er dyrbar tid for pasientene ved alle typer henvisninger. Ved pakkeforløp kommer Sykehuset Østfold dårlig ut på statistikken i Helse Sør-Øst, blant annet på grunn av posttid, sier Stensvold.

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp, det vil si en tydelig beskrivelse av hvordan undersøkelser og behandling skal foregå, med tidsfrister for hva som skal gjøres når.

Til beste for pasienten

Den nye transportruten starter opp 2. januar 2018, og vil gå fra Sykehuset Østfold Kalnes til Oslo universitetssykehus alle hverdager klokken 11.30. Med på turen er både henvisninger, blodprøver og vevsprøver. Bilen vil gå innom Moss for å hente laboratorieprøver som skal til analyse i Oslo.

  • Ved å ta over transporten har vi kontroll over hele forsyningssløyfen. Kvalitet- og pasientsikkerheten øker, og pasientene kan få raskere svar, i tillegg til at det kan gi sykehuset en økonomisk gevinst, sier avdelingssjef Glenn Løvli Fredriksen i avdeling innkjøp og logistikk.

Slik det er i dag, leverer ikke posten lenger på fredager. Dermed må sendinger til Oslo avgårde allerede på torsdag, men med egen transportrute vil det bli sendt til OUS på alle ukedagene. Dermed reduseres også behovet for bruk av taxi for å sende prøver og post til Oslo universitetssykehus.

– Vinn, vinn

Ann Elisabeth Rønneberg som leder dokumentasjonssenteret i sykehuset, avdelingen som har ansvar for skriving og skanning av pasientinformasjon, inn- og utgående post, samt saksarkiv og journalarkiv, er også fornøyd med at det nå opprettes en egen transportrute til Oslo.

  • Vi får stadig etterlysninger etter dokumenter vi har sendt som OUS ikke har mottatt. Dermed bruker vi ressurser på å sjekke det opp, og finner kanskje ut at det er sendt, men det etterlyses fordi det tar tid med posten, sier Rønneberg.

Med en egen transportrute blir det mye mer forutsigbart. SØ reduserer også bruk av taxi til prøver det haster med å få analysert.

  • Den nye transportruten er en vinn, vinn situasjon. Alt dette vil jo også bidra til å heve pasientomdømmet til sykehuset, mener Stensvold.

Aktuell link

Foto via sykehuset Østfold