desember 27

8000 foto fra andre verdenskrig tilgjengelig på nett. Østfold..

Arkivverket har digitalisert nærmere 8000 fotografier fra NTBs krigsarkiv fra andre verdenskrig. De fleste bildene er nå tilgjengelig for fri nedlasting fra Digitalarkivet.no.

Se bildene i Arkivverkets digitale fotoarkiv

Stor samling

NTBs krigsarkiv er en stor samling fotografier fra andre verdenskrig 1940-45. Bildene har ulikt oppgav og viser krigen sett fra ulike synsvinkler. Samlingen oppbevares i Riksarkivet.

Bildene dokumenterer blant annet: krigen i Norge i 1940, dagligliv under okkupasjonen, kongefamilien i eksil, flyktninger i Sverige, Nasjonal Samlings virksomhet, frontkjempere, arbeidstjeneste, motstand, bombeangrep, ødeleggelser, senere norsk krigsinnsats samt frigjøringen.

Materiale fra ulike kilder

Fotosamlingen oppstod i årene rett etter krigen, i NTBs billedavdeling, som overtok og ervervet bilder etter flere informasjonskontor og pressebyråer og blandet dem med sine egne bilder. Mest materiale finnes fra Regjeringens informasjonskontor i London, Pressekontoret i Stockholmog Norsk Telegrambyrå i Oslo. I tillegg er det foto fra NTB London, Nasjonal Samlings organer, allierte styresmakter, tyske myndigheter samt forskjellige internasjonale fotografer og byråer.

Bildene ble tatt eller kjøpt inn for å spres som en del av den pågående informasjonsvirksomheten. Flere institusjoner har eksemplarer av et utvalg av bildene. Det spesielle for Riksarkivets del er det store omfanget av fotografier, i tillegg til at vi oppbevarer negativene fra samlingen.

Ifølge en overenskomst fra 1944 skulle Riksarkivet overta fotografier ”av historisk interesse” fra London-samlingen etter 30 år. Det viste seg imidlertid vanskelig å skille ut disse bildene fra de øvrige fotografiene i samlingen, og materialet ble i sin helhet avlevert fra NTB/Scanpix til Riksarkivet i 2000. I dag er det Arkivverkets mest brukte og etterspurte fotoarkiv.