desember 27

Etter mange år med nedgang, har antallet som tar førerkort ved myndighetsalder økt..

Etter mange år med nedgang, har antallet som tar førerkort ved myndighetsalder økt igjen de siste årene. – Årsakene er nok flere, men nå er det flere muligheter for å disponere bil uten å eie den. Derfor synes nok flere unge at det er kjekt å ha lappen, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF i en melding.

Attraktivt

Transportøkonomisk institutt (TØI) har undersøkt hvor mange unge som tar førerkort på bil. I 1994 tok 59 prosent av alle 18-åringer førerkortet, mens andelen var nede på 37 prosent i 2007. Nå er trenden definitivt i endring. I 2015 tok 47 prosent av alle 18-åringer førerkort.

  • Vi er litt overrasket over denne økningen. Det er stikk motsatt utvikling av hva både vi og andre har trodd på, mener Sagedal.

Bør ikke eie bil

Tidligere tok man førerkort for så å kjøpe seg en bil. Slik er det ikke lengre. De siste årene har delingsøkonomien gjort at det er flere bilkollektiver å velge mellom, man kan leie av privatfolk på Nabobil, og mobilitetstjenester vil det komme mer av i årene som kommer. Fellesnevneren er at man må ha lappen for å benytte seg av disse tjenestene.

  • Det er et stykke frem til førerløse biler. Så i overskuelig fremtid er det viktig med førerkort på bil selv om man ikke skal eie bil selv, sier Inger Elisabeth Sagedal.

Bilene er også i endring. Det ene er at elbiler er mer stuerene i et miljøperspektiv, men lav- og nullutslippsbiler har også automatgir. Flere og flere velger også automatgir på tradisjonelle biler, og automatgir gjør det mindre teknisk å kjøre en bil.

  • Terskelen for å ta lappen er lavere nå når automatgir begynner å bli vanlig. Det gjør det rett og slett enklere å lære seg å kjøre bil, sier NAFs kommunikasjonssjef.