desember 28

Kvinner i Østfold får raskest svar

Alle norske kvinner mellom 50 og 69 får tilbud om røntgenundersøkelse av brystene i regi av det offentlige Mammografiprogrammet. Sykehuset Østfold er raskest i landet, både til å tolke røntgenbildene og til å kalle inn kvinner til en eventuell etterundersøkelse opplyser sykehuset på sine nettsider.

15000

Hvert år møter 15 000 østfoldkvinner til undersøkelse av brystene i Sykehuset Østfold. Og kvinnene i fylket er heldige; de slipper å gå og engste seg unødig lenge. Tall fra 2012 t.o.m. juni 2017 viser at det i gjennomsnitt bare tar to dager fra røntgenbildene er tatt til de er endelig tolket av radiologene, mens landsgjennomsnittet er på åtte dager. For den samme femårs perioden er 97 prosent av bildene som er tatt i Sykehuset Østfold, tolket innenfor akseptabel tidsramme som er maksimalt fem virkedager. Her er landsgjennomsnittet 57 prosent.

Så raskt som mulig

  •  Vi snakker stadig om at vi må ta på oss pasientens briller. Kvinner som får tilbud om mammografi gjennom det offentlige mammografiprogrammet, er i utgangspunktet friske kvinner. Og heldigvis får de aller fleste beskjed om at alt er bra. Likevel tror jeg mange er engstelige før de har fått svar på undersøkelsen. Derfor vil vi gi dem et svar så raskt som mulig, sier Eivind Reitan, avdelingssjef i avdeling for bildediagnostikk.

Her kan du lese mer på sykehusets nettsider / foto via sykehuset Østfold