januar 02

Historisk lave ulykkestall på vegene i Østfold..

Tre personer omkom på vegene i Østfold i 2017. Tallene er historisk lave. Vi må mange år tilbake før 2. verdenskrig for å finne færre drepte i trafikken i Østfold opplyser Statens vegvesen.

Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Snittet for de siste fem årene er seks trafikkdrepte. For ti år tilbake mistet 15 mennesker livet på vegene i Østfold. I fjor omkom fem personer i Østfold-trafikken.

1947

  • Statistisk sentralbyrå har ikke registrert færre omkomne i trafikken i Østfold enn i år. Det laveste tallet på antall drepte i trafikken i Østfold var i 1947 med fire trafikkdrepte, sier fungerende avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann, Statens vegvesen, Vegavdeling Østfold.

Møteulykken på Fv. 818 i Marker 28. desember var den siste dødsulykken på vegene i Østfold i 2017. En år gammel jente omkom av skadene hun fikk i kollisjonen.  En 30 år gammel mann fra Fredrikstad omkom etter en kollisjon mellom personbil og vogntog på Rv. 111 i Borge 12. desember. I den tredje dødsulykken i Østfold omkom en 33 år gammel mann i en utforkjøringsulykke på fylkesvei 118 i Sarpsborg.

Varig nedgang

Til tross for historisk lave ulykkestall, er Vegvesenet avmålte i sine kommentarer. – Ett hvert liv som går tapt på vegene er ett liv for mye. Ulykkestallene kan gå litt opp og litt ned. Statistikken de siste årene gjør oss trygge på at vi har fått en varig effekt av en trafikksikker E6 gjennom fylket, og strekningene som er bygd ferdig på E18, sier Bechmann.

Vegvesenet i Østfold har også gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veger de senere årene med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, utretting av sideterreng, forsterket midtoppmerking (rumlefelt) og innføring av forkjørsregulering på en del strekninger.

  • Vi fortsetter dette arbeidet i 2018.Vi må også tenke sikkerhet for fotgjengere og syklister, sier Bechmann. Det er en økende satsing på gang- og sykkelveger i Østfold, særlig i Sarpsborg og Fredrikstad hvor Bypakke Nedre Glomma utløser mange gode gang- og sykkeltiltak.

Hånda på rattet

På landsbasis må vi tilbake til 1947 for å finne færre drepte i trafikken. To år etter slutten av 2. verdenskrig døde 90 mennesker i trafikken. I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en nedgang fra 36 drepte i 2016 til 28 i 2017.

Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og et godt informasjonsarbeid er viktige årsaker til at det er en synkende trend med færre dødsulykker.

  • Trafikksikkerhet krever møysommelig arbeid over lang tid, og fordrer innsats på mange forskjellige områder og samarbeid mellom de ulike etatene, sier Bechmann.

Føreransvar

Samtidig understreker hun ansvaret bilførerne har.

  • Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag for å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier vegvesen-direktøren.