januar 05

Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest. 1,2 millioner innbyggere..

Fellesordførerne på Kongsberg. Foto Carsten Øhrn, Buskerud fylkeskommune

Enstemmig

– Vi har et enstemmig vedtak om hvor hovedkontoret skal ligge, og det lover godt for Viken fylkeskommune, sier de tre fylkesordførerne i en kommentar.

Akershus vest

«Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner.”

– Vi har klart å samsnakke oss om noe som er så vanskelig som lokalisering. Det lover godt for nye Viken fylkeskommune, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akershus.

Nær jernbanen

– Jeg er veldig glad for at vi klarte å bli enige! Og det betyr mye for Buskerud at hovedkontoret blir liggende i vårt nærområde ved jernbaneaksen, sier Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud.

– Vi vet at lokalisering er noe av det vanskeligste vi kan håndtere og ofte noe man forskyver veldig på. Dette har vi tatt tidlig og vi har fått et enstemmig vedtak, det lover godt. Østfold er fornøyd, fortsetter Haabeth.

– Det er flere som har strukket seg langt for å få til en løsning, sier Ole Haabeth (Ap), fylkesordfører i Østfold.

Det nye fylket får 1,2 millioner innbyggere

Viken fylkeskommune blir det største fylkeskommunen i Norge med 1,2 millioner innbyggere.

Fellesnemnda i den nye fylkeskommunen består av 34 medlemmer, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus.

Denne uka er de samlet i tre dager på Kongsberg for å forberede sammenslåingsprosessen og arbeidet med etableringen av det nye fylket.

Aktuell link / Østfold fylkeskommune