januar 08

Tilbud om HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018..

Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter opplyser Folkehelseinstituttet.

Stortinget har vedtatt Statsbudsjettet for 2018, der det ble fastslått at HPV-vaksinen også skal tilbys gutter fra skoleåret 2018/2019. HPV-vaksinen har vært et tilbud til jenter på 7. klassetrinn siden 2009.

Menn kan få ulike HPV-relaterte krefttyper

På 1990-tallet fikk man kunnskap om at HPV kan forårsake kreft i livmorhalsen og ytre kjønnsorganer hos kvinner. Siden er det vist at HPV også kan forårsake andre former for kreft hos kvinner og menn.  Langvarig HPV-infeksjon kan føre til kreft i munn, svelg og endetarmsåpningen hos begge kjønn, samt penis hos menn. Disse kreftformene skyldes i all hovedsak HPV-typene 16 og 18, som vaksinen beskytter mot.

– Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er økende, og rammer fire ganger så hyppig hos menn som hos kvinner. HPV-vaksine tilbys nå til begge kjønn og gir lik mulighet til individuell beskyttelse mot HPV-relatert kreft, sier Ingeborg Aaberge, fagdirektør for vaksiner ved Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet opprettet i 2015 en arbeidsgruppe som ble bedt om å vurdere om HPV-vaksine til gutter skal tilbys i program i Norge. Gruppen konkluderte med at sykdomsbyrden for HPV-relatert kreft hos menn er tilstrekkelig stor til at gutter bør få tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

Folkehelseinstituttet og Rådet for prioritering i helsevesenet støttet anbefalingen. HPV er årsak til over 100 tilfeller av kreft hos menn hvert år.

Aktuell link