januar 09

Inviterer til åpne møter om vei og bane i Sarpsborg og Fredrikstad..

Bane NOR, Statens vegvesen og Sarpsborg kommune inviterer til åpne møter om planleggingen av vei og jernbane i Fredrikstad og Sarpsborg. I møtene vil det bli gitt informasjon om status for planleggingen opplyser Statens vegvesen.

Planene inkluderer:

▪ Nytt InterCity dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg

▪ Riksvei 110 Simo-St.Croix

▪ Fylkesvei 118 ny Sarpsbru med utvidelse eller eventuell omlegging av riksvei 111 øst for Hafslund

Det blir også mulighet for å stille spørsmål og komme med innspill til prosjektet.

Åpent informasjonsmøte i Sarpsborg

Når: Tirsdag 16. januar kl. 18.00. Del 2 begynner kl. 19.30.

Hvor: Tune rådhus, Sarpsborg

Møtet er todelt. I første del av møtet vil det bli gitt informasjon om status for planleggingen. I andre del av møtet inviteres berørte lag, foreninger og andre interesserte til å komme med innspill til konsekvensutredningen som er gjort så langt. Liknende opplegg med medvirkning og innspill til konsekvensutredning er gjennomført i Fredrikstad.

Åpent informasjonsmøte i Fredrikstad

Det er to informasjonsmøter, ett kl. 16.00 og ett kl. 18.30. Samme informasjon blir gitt i begge møtene.

Når: Onsdag 17. januar kl. 16.00 eller kl. 18.30

Hvor: Litteraturhuset, Fredrikstad

Velkommen!

Det er Bane Nor som leder denne planleggingen hvor flere veistrekninger inngår.

Aktuell link / Statens vegvesen