januar 09

Moss Taxi installerer alkolås i samtlige 46 biler..

Tom Erik Lund, daglig leder i Moss Taxi (høyre), Christian Salvesen, prosjektansvarlig for samarbeidet med Moss Taxi i KGK Norge (venstre) og Morten Jensen, taxisjåfør i Moss Taxi som tester alkolås (i midten).

– Installerer alkolås i samtlige 46 biler

Moss Taxi i Østfold, som har 46 biler i drift, går i front som et større taxiselskap innen taxinæringen og installerer alkolås skriver KGK i en melding. Alkolåsen kan skille alkohol i utåndingsluft fra alkohol som finnes i munnskyllevann, spylervæske eller håndsprit. Som bruker kan man føle seg trygg på at feilaktige prøver grunnet ytre påvirkninger ikke registreres. Stortinget vedtok den 2. juni 2015 enstemmig å innføre krav om alkolås i kjøretøy som driver persontransport. Samferdselsdepartementet jobber nå sammen med Statens Vegvesen om å forberede oppfølgingen av Stortingets vedtak om utforming av regelverket.

Moss Taxi sitt eksisterende arbeidsreglement inkluderer pliktmessig avhold, men selskapet ønsker allikevel den ekstra sikkerheten en alkolås gir.

– Vi er utrolig stolt over å gå i front i Norge med å installere Alkolås i våre 46 biler, sier daglig leder Lars Røed i Moss Taxi. Det å fokusere på økt sikkerhet og trygghet for våre passasjerer er utrolig viktig for oss. Det er bakgrunnen for at vi nå har gått til investering av alkolås i samtlige av Moss Taxi sine biler.

– Vi tror det i fremtiden vil komme lovkrav om installasjon av Alkolås i yrkesbiler. Vi har imidlertid ikke ønsket å vente på en lov eller et påbud om å installere alkolås. For oss er det rett og slett et spørsmål om leveranse av service og trygghet til våre passasjerer, sier Lars Røed i en kommentar.

Tilbyr til flere

– Vi går nå aktivt ut og tilbyr tilsvarende løsninger for andre taxiselskaper i Norge, sier Christian Salvesen. Han har vært prosjektansvarlig for samarbeidet med Moss Taxi og teknologileverandøren CenCom som har montert utstyret. Systemet blir aktivert når man slår på tenningen. Sjåføren får klarsignal når puste/utåndingstesten skal avgis, det blir blåst inn i munnstykket og man får raskt resultatet som godkjenner at motoren lar seg starte. Utstyret er montert som en naturlig del av bilens interiør.