januar 11

1,3 millioner kroner til innovasjonsprosjekter på sykehuset Østfold..

Innovasjonssjef Ingunn Olsen og prosjektleder Jarl Schjerverud er godt fornøyd med at Sykehuset Østfold mottar 1,3 millioner kroner i Helse Sør-Øst midler i støtte til to innovasjonsprosjekter. Foto: Sykehuset Østfold

1,3 millioner

Både utvikling av ny app for blodgivere og spillbasert trening for raskere og bedre vurdering av slagrammede, er innovasjonsprosjekter Sykehuset Østfold får midler til fra Helse Sør-Øst opplyser sykehuset på sine nettsider.

  • Når vi jobber så målrettet med innovasjon over mange år, så er det gøy at det gir resultater i form av flere ideer og innovasjonsmidler for å utvikle og teste løsninger og tjenester det er behov for, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen i Sykehuset Østfold.

Gladmelding

Gladmeldingen fra Helse Sør-Øst kom ved utgangen av 2017, og dermed fikk Sykehuset Østfold godkjent støtte til seks innovasjonsprosjekter i løpet av fjoråret. Først 2,9 millioner kroner fordelt på fire prosjekter første halvår, og deretter 1,3 millioner kroner før årsskiftet.

  • I den siste runden fikk vi støtte til to av tre prosjekter vi søkte om, og begge handler om behovsdrevet innovasjon, sier Olsen.

Det er fagbioingeniør Ida Helgestad ved Senter for laboratoriemedisin og avdelingssjef Volker Solyga i avdeling for nevrologi, som står bak ideene til de to innovasjonsprosjektene som nå mottar støtte fra Helse Sør-Øst.

Her kan du lese mer via sykehusets nettsider

Ida Helgestad i Senter for laboratoriemedisin er prosjektleder for innovasjonsprosjektet som har som mål å utvikle en blodgiverapplikasjon. Foto: Sykehuset Østfold