januar 11

Andreas tar over som Fagansvarlig for By-samarbeidet..

Fredrikstad gutten Andreas Lavik Nordby tar over som Fagansvarlig for By-samarbeidet etter Tomas Pomas Pereira opplyser Fredrikstad fotballklubb på sine nettsider.

Tomas Pereira ble i fjor høst ansatt som Fagansvarlig for By-samarbeidet. På nyåret ble han tilbudt en 100% stilling i Lillestrøm SK som G15 trener, noe han personlig ønsket sterkt. FFK ønskert ikke å være til hinder for Tomas sine ønsker og ambisjoner. Derfor har Tomas blitt erstattet av Andreas Lavik Nordby. Han komme til å fortsette med de samme oppgavene som Tomas hadde, både som trenerveileder for samarbeidklubbene og hovedansvarlig for By-lagene.

Nye tiltak

Et at de nye tiltakene som Andreas kommer til å starte med er fagsamlinger på stadion for alle trenere i samarbeidsklubbene. Derfor ber vi alle trenerne i samarbeidsklubbene holde av følgende datoer:

Lørdag 3.feb, lørdag 7.april, lørdag 26.mai, lørdag 23.juni, lørdag 1.sep og lørdag 10.mai.

Aktuell link / foto via FredrikstadFK