januar 11

Tryggere tatovering på trappene

I Norge har mange tatoveringer. EU vil nå regulere rundt 4000 helseskadelige stoffer som kan brukes i tatoveringsfarger. Folkehelseinstituttet har bidratt i vurderingen av stoffene.

*aktuell link / Folkehelseinstituttet

Rundt 25 prosent av nordmenn under 30 år og rundt ti prosent over 30 år har tatoveringer. Tatoveringsfarger består av mange ulike kjemikalier, slik som pigmenter (over 50 prosent), bindemiddel, tilsetningsstoffer, løsningsmiddel og eventuelle forurensninger.

Helseskadelig

Flere av disse kjemikaliene kan være helseskadelige, de kan blant annet gi kreft, forårsake allergi eller påvirke utviklingen hos foster og barn.

Norge har allerede i dag regulering av disse kjemikaliene gjennom en nasjonal forskrift for tatoveringsprodukter som forvaltes av Mattilsynet. Her stilles det krav om at produktene skal være helsemessig trygge, og det er forbud mot tatoveringsprodukter som inneholder visse stoffer.

Det finnes imidlertid ikke et felles europeiske regelverk. EU ønsker derfor nå å legge restriksjoner på rundt 4000 stoffer som er eller kan bli tatt i bruk i tatoveringsfarger.

– Dette forslaget vil kunne redusere helserisikoen ved å tatovere seg. Et felles europeisk regelverk vil gjøre at nordmenn som besøker tatoveringsstudio i et EU-land, vil være beskyttet mot helseskadelige tatoveringskjemikalier i samme grad som i Norge, sier seniorforsker Berit Granum ved Folkehelseinstituttet.

Foto illustr