januar 14

I fjor ble over 50.000 tunge kjøretøy stoppet i vinterkontroll

Over 50.000 tunge kjøretøy ble kontrollert i fjor vinter for å sjekke om vinterutstyret var i orden. Foto: Vegnett

I fjor ble over 50.000 tunge kjøretøy stoppet i vinterkontroll

Ikke alle var godt nok skodd for vinterføre da de møtte Vegvesenets kontrollører skriver Vegnett i en artikkel:

Av de kontrollerte kjøretøyene hadde litt over 2500 kjøretøy mangler. Av disse fikk nesten 300 bruksforbud og 8 ble anmeldt.

-De siste årene har de tunge kjøretøyene blitt bedre utstyrt vinterstid. Men det er fortsatt et stykke igjen til vi er fornøyde, det er ikke før alle har ting i orden, understreker Arnfinn Eriksen i Statens vegvesen.

1700 manglet godkjente vinterdekk

I 2015 kom det krav om vinterdekk på samtlige hjul på tunge kjøretøy. I fjor manglet 1700 kjøretøy godkjente vinterdekk. Det vil si merkede vinterdekk med minst 5 mm mønsterdybde.

-Ikke alle uten vinterdekk fikk kjøreforbud, det kan vi i følge regelverket kun gi hvis det ikke er sikret tilstrekkelig veggrep.

I følge Eriksen er det i dag ikke stor forskjell på norske og utenlandske firma når det gjelder vinterutstyr.

-Det var for eksempel forholdsvis like mange nordmenn som utlendinger som manglet kjetting, opplyser Eriksen.

Statens vegvesen har 180 kontrollører som i løpet av et år sjekker 90.000 tunge kjøretøy: 50.000 på vinterstid og 40.000 i sommerhalvåret.

Aktuell link / foto / Input via Vegnett