januar 15

Totalt 5434 personer ble tvangsreturnert av politiet fra Norge i 2017..

Totalt 5434 personer ble tvangsreturnert av politiet fra Norge i 2017, noe som er en nedgang på 33 prosent fra 2016 opplyser Politiets utlendingsenhet i en oversikt.

  • Returtallet henger sammen med antallet asylankomster. Vi har nå lagt bak oss to år med rekordlave ankomster, og dette påvirker antallet tvangsmessige returer politiet gjennomfører, forklarer sjef for Politiets utlendingsenhet (PU) Morten Hojem Ervik.

PU-sjefen viser også til at personer med avslag asyl i økende grad forsvinner fra landet på egen hånd, og at politidistriktene som har hovedansvar for bort- og utvisningssakene melder om færre påtrufne i sitt kontrollarbeid.

Fokus på ID

I PUs nye strategi legges det opp til at særorganet i enda større grad skal spisse sin virksomhet inn mot arbeid innen identitetsavklaring. Dette gjelder både for personer som har fått endelig avslag og hvor identiteten må klarlegges før en uttransport kan gjennomføres, men også i ankomstfasen.

ID-arbeid i tidlig fase

Omfattende identitetsarbeid er likevel ikke ensbetydende med høy måltalloppnåelse.

  • ID-arbeid, og da særlig i den første fasen etter at asylsøkeren har kommet til landet, er svært viktig. Dette for å sikre at vedtakene utlendingsmyndighetene fatter er basert på riktige opplysninger, forteller sjef PU.

Retur av straffede

I løpet av 2017 var nær 4 av 10 av alle uttransporterte personer ilagt minst én straffereaksjon i Norge, og til tross for en betydelig nedgang i uttransporter totalt har PU uttransportert omtrent like mange straffede personer i 2017 som i 2016.

  • Dette er særdeles viktig for kriminalitetsbekjempelsen. Det er ingen tvil om at denne innsatsen sparer samfunnet for betydelige kostnader, sier Hojem Ervik.

Aktuell link