januar 19

Innsnevring på E6 ved Eidettunnelen i Sarpsborg. Skal bygge nytt renseanlegg..

Fra natt til tirsdag 23. januar stenges ett kjørefelt på E6 i sørgående retning rett før Eidettunnelen i Sarpsborg kommune. Statens vegvesen skal etablere nytt renseanlegg for vaskevannet fra tunnelen. Arbeidet vil ta sju til åtte uker. Fartsgrensen settes ned til 70 km/t forbi stedet opplyser Statens vegvesen.

Bygge anlegg

– Vi skal bygge et anlegg som renser vaskevannet etter tunnelvasking. Da må vi blant annet sette ned kummer helt i kanten av kjørebanen på E6, forklarer byggeleder Gisle Ørbæk Andersen i Statens vegvesen.

Ett kjørefelt stenges

Arbeidet skal gjøres mellom fylkesvei 118 og E6 rett nord for Eidettunnelen. Det fører til at kjørefeltet ytterst til høyre på E6 i sørgående retning må stenges for trafikk. De to andre kjørefeltene i sørgående retning vil være åpne for trafikk som normalt. Trafikken på E6 i nordgående retning blir ikke berørt av arbeidene.

  • Fylkesvei 118 kan imidlertid bli stengt for trafikk i korte perioder når vi skal forsterke byggegropa som skal romme vaskevannstankene, opplyser Andersen.

Kortreist rens

Tidligere har vaskevannet fra Eidettunnelen blitt samlet opp og kjørt til rensedammer eller deponi. Nå skal vaskevannet renses på stedet.

  • Det nye renseanlegget vil bestå av lagringstanker som samler opp sedimenter og bryter ned vaskemidlene. Tankene skal dimensjoneres for å kunne samle opp alt vaskevannet som brukes ved såkalt fullvask, opplyser byggelederen.

Tunnelen vaskes normalt cirka sju ganger i året, og vaskevannet lagres i fire til åtte uker før det pumpes til et åpent rensefilter. Etter rensingen ledes det rensede vannet til Børstadbekken.