januar 21

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? 

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten?  Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 80 millioner kroner. Fristen for å søke er 15. februar 2018 opplyser Miljødirektoratet i en artikkel.

Håper

– Vi håper folk er like ivrige i år som i fjor, da vi fikk over 200 søknader. Marin forsøpling gjør stor skade på miljøet. Vi trenger all den hjelp vi kan få til å få bukt med problemet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljøproblem

Marin forsøpling er et stort miljøproblem. Avfallet er skadelig for dyrelivet i og rundt havet – og påfører samfunnet betydelige kostnader.

Tilskuddsmidlene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen.

Frist for å søke er 15. februar.

Også til forebygging

Det kan søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.

Prosjekter som har en forebyggende effekt, kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer, undervisningsopplegg og workshops.

Disse fikk ryddestøtte i 2017

Her vil det hovedsakelig være aktuelt å støtte tiltak som er rettet mot spesifikke sektorer, næringer eller avfallstyper.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak. Nedre søknadssum er 300 000 kroner.

Det finnes også en støtteordning for mindre ryddeprosjekter, som administreres av Hold Norge Rent.

Aktuell link / Her kan du lese mer