januar 22

Gode tider for lokalradio. Lokalradiolyttingen øker med 20 prosent

Tall som Medietilsynet offentliggjør i dag, viser at lokalradioene har hatt en markant økning i antall lyttere det siste året. Samtidig faller den totale radiolyttingen, og NRK går mest tilbake skriver Medietilsynet i en melding.

Stabil utvikling

Ifølge tallene som er utarbeidet av Kantar Media, har de fleste lokalradioene som er med i lyttermålingen hatt en stabil utvikling eller vekst det siste året. Samlet sett har veksten i daglige lokalradiolyttere vært på 20 prosent fra fjerde kvartal i 2016 til fjerde kvartal i 2017.

– Dette tyder på at det digitale radioskiftet har vært en medvirkende årsak til veksten i lokalradiolyttingen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Vekst i fire av seks regioner

Fire av seks regioner har økt lokalradiolyttingen når lyttertall fra fjerde kvartal 2017 måles mot samme periode året før. I Nordland gikk lokalradiolyttingen opp fra 7,3 til 8,6 prosent. Trøndelag og Møre og Romsdal har en økning fra 12,6 til 14,4 prosent, mens i Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland har det vært en økning fra 9,9 til 15,3 prosent. Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene har hatt en  økning fra 13,9 til 14,4 prosent.

I Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus har lyttingen gått ned fra 14,9 til 8,9 prosent. Nedgangen må sees i sammenheng med at sentrale kanaler som P5, P7 Klem og NRJ ikke var med i målingen for fjerde kvartal og kun målt i to av tre måneder i tredje kvartal i 2017.

Også i Troms og Finnmark har det vært en nedgang fra 8,1 til 7,4 prosent i lokalradiolyttingen. I denne regionen ble de riksdekkende FM-signalene slukket så sent som 13. desember i fjor. Effekten FM-slukkingen kan ha hatt for lokalradiolyttingen i nord, vil dermed først bli synlig når lyttertall for første kvartal i 2018 er klare.

Nedgang i total radiolytting

Til tross for veksten for lokalradioene har det vært en nedgang i den totale radiolyttingen fra fjerde kvartal i 2016 til fjerde kvartal i 2017 i fem regioner. Troms og Finnmark er den eneste regionen som har flere radiolyttere i fjerde kvartal i 2017 enn på samme tid året før. I denne regionen økte den totale radiolyttingen fra 65,2 til 67,4 prosent i perioden.

NRK taper lyttere i alle regioner, mens P4-gruppen og Bauer Media stort sett har mer stabil oppslutning. De «tradisjonelle» nasjonale kanalene som Radio Norge, P4 og NRK-kanalene P1, P2 og P3 taper lyttere til nisjekanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media i alle de seks regionene. Blant nisjekanalene finner vi for eksempel P7 Klem, NRK P1+ og Radio Rock.

– At det digitale radioskiftet ville medføre et fall i radiolyttingen i 2017 kom ikke uventet. Det er også naturlig at NRK opplever det største fallet siden de slukket sine FM-sendinger først i de fleste regionene, sier Velsand.

Medietilsynet forventer at den totale radiolyttingen vil øke noe og stabilisere seg i løpet av 2018.

– Vi kommer til å følge utviklingen tett fremover for å se hvordan både lytterne og radiomarkedet tilpasser seg den nye radiovirkeligheten. Målet må være at det skal være rom for utvikling av både nasjonale og lokale radiokanaler. Det er viktig i et mangfolds- og ytringsfrihetsperspektiv, sier Velsand.

Fakta om lyttertall på regionalt nivå Q4 2017 mot Q4 2016

• Samlet vekst på 20 prosent i antall daglige lyttere for lokalradioene

• Flere lokalradioer har opplevd sterk vekst etter at de riksdekkende nasjonale kanalene slukket FM-sendingene (Se Medietilsynets rapport for tall på enkeltkanaler)

• Radiolyttingen har økt i noen regioner og gått ned i andre:

o Nordland har en økning fra 7,3 til 8,6 prosent

o Trøndelag og Møre og Romsdal har en økning fra 12,6 til 14,4 prosent

o Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland har en økning fra 9,9 til 15,3 prosent

o Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene har en økning fra 13,9 til 14,4 prosent

o Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus har en nedgang fra 14,9 til 8,9 prosent*

o Troms og Finnmark har en nedgang fra 8,1 til 7,4

prosent. I Troms og Finnmark ble de riksdekkende

FM-signalene slukket 13. desember 2017

• Den totale radiolyttingen går tilbake i fem av seks regioner med økning kun i Troms og Finnmark (fra 65,2 til 67,4 prosent). Se Medietilsynets rapport for tall fra øvrige regioner

• NRK taper lyttere i alle regioner, mens P4-gruppen og Bauer Media stort sett har en stabil utvikling

• Færre lytter på de fem «tradisjonelle»** kanalene, mens nisjekanalene*** øker sin oppslutning

Kilde: Kantar Media, Statusrapport 2017 (Forbruker & Media)

  • Nedgangen må sees i sammenheng med at sentrale kanaler som P5, P7 Klem og NRJ ikke var med i målingen i fjerde kvartal 2017. De er kun målt i to av tre måneder i tredje kvartal i 2017.

** «Tradisjonelle» kanaler er NRK-kanalene P1, P2 og P3, P4 og Radio Norge.

*** Nisjekanaler er de øvrige kanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer Media som for eksempel NRK P1+, P7 Klem og Radio Rock. Se Medietilsynets rapport for fullstendig kanaloversikt.Hovedfunn i Forbruker & Media-rapporten om lyttertall på regionalt nivå