januar 22

Nexans har levert Nord-Amerikas lengste undersjøiske kabel. Produsert i Halden..

Kabelskipet C/S Nexans Skagerrak i Maritime Link-prosjektet i Canada

170 km

Nexans har levert Nord-Amerikas lengste undersjøiske kabel – skal gi Øst-Canada renere energi skriver selskapet i en melding.

I forbindelse med Maritime Link-prosjektet har Nexans produsert og installert en ny undersjøisk kabelforbindelse bestående av to 200 kV masseimpregnerte HVDC-kabler (høyspent likestrøm), som hver er 170 km lange. Maritime Link forbinder Newfoundland og Labrador med Nova Scotia og andre energimarkeder i Canada og Nordøst-Amerika og vil transportere opptil 500 MW med fornybar energi til regionen.

– Med en bærekraftig utviklingsstrategi og varierte naturressurser er Canada i dag det fjerde ledende landet i verden når det gjelder å ta i bruk ren energi. To tredeler av landets elektrisitet genereres av fornybare ressurser. For å bidra til å oppfylle de canadiske myndighetenes krav om 50 % reduksjon av kullutslippene innen 2030 og Nova Scotia-reguleringenes krav om at 40 % av energien skal være fornybar innen 2020, har Nexans installert Nord-Amerikas lengste undersjøiske kabel som ledd i Maritime Link-prosjektet i regi av NSP Maritime Link Inc. (NSPML), et datterselskap av Emera Inc.

Halden

Leveringen var resultatet av nesten fire års prosjekteringsarbeid og produksjonen av de to undersjøiske HVDC-kablene og landkabler på Nexans’ fabrikker i Halden og Futtsu, Japan. Hver kabel er 170 km lang og veier ca. 5 500 tonn.

Installasjonsarbeidet i Cabot Strait startet i slutten av april 2017. De undersjøiske kablene ble lagt på en dybde på ca. 470 meter og beskyttet på havbunnen. Kablene forbinder provinsene i Nova Scotia og Newfoundland og Labrador for aller første gang. De endelige høyspenningstestene ble utført på forbindelsen i september 2017.

«Det er en stor glede for oss å være en del av dette spennende prosjektet, og vi er fornøyd med å ha fullført installasjonen av de to undersjøiske kablene, de lengste i Nord-Amerika, etter nesten 600 000 timer med designarbeid, produksjon og leggearbeid», sier Geir Korstad, prosjektleder i Nexans. «Denne suksessen er uten tvil et resultat av det harde arbeidet og engasjementet til Nexans’ kompetente team, samt det gode samarbeidet med NSPML og partnerne våre.»

Maritime Link-prosjektet er en ny 500 MW (+/– 200 kV) HVDC-forbindelse som består av omformerstasjoner og tilhørende HVAC-bryterstasjoner (høyspent vekselstrøm) samt to HVDC-kraftledninger, en 230 kV HVAC-kraftledning og tilhørende infrastruktur.

Maritime Link-prosjektet begynte i 2011 og skal ifølge planen settes i drift i januar 2018.