januar 23

Båtfolket gikk oftere på grunn i 2017..

Rekordmange båtbranner, grunnstøtinger og motortrøbbel ga oppdragsøkning for Redningsselskapets 50 skøyter i 2017.

I 2017 reddet redningsskøytene 35 personer fra å drukne og berget 108 fartøy fra forlis. I løpet av fjoråret hadde over 20 000 personer behov for hjelp på sjøen oppsummerer Redningsselskapet i en oversikt.

7823

Redningsselskapets skøyter utførte i 2017 totalt 7823 oppdrag, noe som er en økning på 276 oppdrag fra året før. Den totale oppdragsmengden innebefatter alle typer oppdrag som redningsskøytene utfører i løpet av et år. Herunder medlemsoppdrag, redningsoppdrag via HRS, slepe- og dykkeroppdrag.

– 2017 var et aktivt år for våre 50 redningsskøyter, hvor vi har blant annet har registrert en markant økning i antall fremdriftshavarier, grunnstøtinger og båtbranner. Noe av dette kan sikkert tilskrives den generelle trafikkøkningen på sjøen og en brukbar sommer. I tillegg er det mye som tyder på at fritidsbåtfolket er i ferd med å utvide den tradisjonelle båtsesongen, noe som naturlig nok fører til at flere trenger vår hjelp på sjøen, sier beredskapskoordinator i Redningsselskapet, Tony Johansen.

35 liv reddet

Redningsselskapets mannskaper har i 2017 reddet 35 liv fra å drukne. Åtte av disse livene er reddet i Hordaland, som dermed topper denne hyggelige statistikken. Sju liv er reddet i indre- og ytre Oslofjord, mens det i både Møre og Romsdal og Nordland er reddet seks liv.

23 av de personene som RS reddet i 2017 befant seg i en fritidsbåt da uhellet var ute.

Nesten dobbelt så mange båtbranner som i fjor
Redningsselskapets redningsskøyter deltok i 2017 i slukningsarbeidet på totalt 74 branner. Dette er en økning på hele 80 prosent, sammenlignet med 2016 (41 brannslukninger).

Når det gjelder brann relatert til fritidsbåter er bildet det samme. Det var 30 flere båtbranner direkte relatert til bruk av fritidsbåt i  2017, enn hva tilfellet var i 2016.

– Vi ser at mange branner forårsakes av overbelastning av det elektriske anlegget om bord, men det er vanskelig å peke på en konkret årsak til hvorfor vi har hatt så stor økning i antall brannoppdrag i 2017, sier Johansen.

108 fartøyer berget

Å redde liv er ikke Redningsselskapets eneste mål, beredskapsaktøren skal også berge verdier, og i 2017 berget skøytemannskapene ikke mindre enn 108 fartøy fra forlis, noe som er en markant økning fra 2016, og mer enn en dobling i antall fartøy RS berget i 2015.

Mer motortrøbbel

Det er ikke bare antallet branntilfeller som økte i 2017. Flere fikk motortrøbbel og flere gikk på skjær sammenlignet med 2016. I 2017 assisterte Redningsselskapet 3165 båter med fremdriftshavari. Det er en økning på nær 1000 havarier (30 %) sammenlignet med 2016.

Bryter vi ned disse tallene til å gjelde bare fritidsbåter er økningen fra 2016 til 2017 på 35 prosent.

Flere gikk på skjær

Antallet registrerte grunnstøtinger økte også i 2017. Fra 349 registrerte grunnberøringer i 2016 til 446 grunnberøringer i 2017, utgjør det en økning på 22 prosent. Ser vi isolert på fritidsbåter er økningen på 21 prosent.