januar 24

Endret trasè for bussene på Lisleby i Fredrikstad. Gjelder frem til søndag 28. mai..

Lislebyveien er stengt for gjennomkjøring i fire måneder skriver Østfold kollektiv i en melding.

Fra 22.januar

Lislebyveien er stengt for gjennomkjøring i krysset med Albert Torps vei ved innkjøring til Joker-butikken fra 22.januar og i ca. fire måneder fremover. Det betyr også omkjøring for bussene langs Lislebyveien.

Årsaken er arbeid med nye vann- og avløpsledninger som skal bores under jernbanelinja. Det skal samtidig legges nye høyspentkabler.

Ny kjøretrasé for bussrute 355/356 og rute 502

Busslinje 355/356 og 502 til Greåker videregående skole vil kjøre følgende trasé i anleggsperioden:

Fredrikstad bussterminal, Bryggeriveien, Fagerliveien, Lisleby allé, Snippen og deretter ordinær trasé.

Bussene vil benytte de ordinære holdeplassene langs denne trasèen. På Snippen Lisleby etableres det et nytt midlertidig stopp ved KIWI i begge retninger.

Følgende holdeplasser betjenes ikke i anleggsperioden:

Nygata, St.Croixhuset, St.Croixundergangen, St.Croix gate, Maxbo, Lahelle, Utsikten, Lislebyveien 105, Strøm, Nilsebakken, Linkas, Lislebyveien 179, Snippen Lisleby (ved jernbaneovergangen).

Reiseplanleggeren er oppdatert med nye rutetider

Endringene er lagt inn i reiseplanleggeren både på web og i app.

På kartet er den stengte Lislebyveien markert med rødt, mens den nye busstrasèen er markert med lysegrønt.

I stedet for Lislebyveien, vil bussene kjøre Ryenveien, Hassingveien, Fagerliveien og Lisleby allè.

Aktuell link